Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Пет принципа за управление на работната сила по време на пандемията

Shutterstock

В момент, в който компаниите са принудени да предвидят и да се справят с дългосрочните последици от COVID-кризата, крайно наложително е да се фокусират върху нуждите на всички заинтересовани страни - от клиенти, през доставчици до акционери, и най-вече  на служителите. Повечето бизнеси трябва бързо да предприемат мерки от нов тип за работната си сила, повечето от които без аналог до момента.

За да помогне на директорите по човешки ресурси и бизнес лидерите в тази форсмажорна ситуация, Световният икономически форум създаде принципи за управление на работната ръка по време на пандемията от COVID-19. Общо 5 принципа и 4 задължителни управленски стъпки могат да отговорят на кризата, смятат авторите на този проектът, разработен съвместно с консултантската компания Willis Tower Watson.

5 водещи принципа

  • Гледайте на кризата като на определящ за лидерството момент и продължавайте да обръщате внимание на най-добрите възможно резултати за всички заинтересовани страни
  • Приемете нагласата за бързо и постоянно научаване, за да се уверите, че отговорът ви е настроен спрямо обстоятелствата
  • Установете перспективите и ангажирайте всички заинтересовани страни (т.е. служители, акционери, клиенти, доставчици, партньори, общности и т.н.) във вземането на решение
  • Фокусирайте се върху песечната точка между служителите и доброто състояние на фирмата
  • Вземайте решения и предприемайте действия, които имат отношение към средносрочните нужди и дългосрочните бизнес цели

4 задължения в мениджмънта

  • Приоритизирайте планирането, благосъстоянието и комуникацията – ясно формулирате ключовите политики и процедури, окуражавайте местните лидери и мениджъри, както и приоритизирайте личната и емпатичната комуникация
  • Фокусирайте се върху опита, ангажираността и мотивацията на служителите – водете ги с цел, изслушвайте ги, свързвайте се с тях, използвайки нови технологии
  • Осигурете отговорен начин на работа – Управлявайте устойчиво смените на служителите, като дадете възможност за гъвкава/дистанционна работа, помислете за обмен на таланти, прогресирайте чрез дългосрочни програми за повишаване на квалификацията и преквалифициране
  • Балансирайте проблемите с дългосрочните разходи със средносрочна устойчивост – Защитете работните места, фокусирайте се върху доброто финансово състояние на най-уязвимите служители, наблюдавайте поотделно служителите

Ангажираността на една компания към основните ѝ принципи често е най-тествана и най-важна, когато става дума за решения, свързани с управлението на риска и разходите. Компаниите трябва да разпознават конкуриращите се изисквания и да търсят иновативни решения. Този подход дава възможност на организациите да спечелят доверието на служителите и да отключат необходимите усилия за придвижването на организацията напред в турбулентни времена.

още от Управление