нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Услугата 360Insights открива най-подходящите кандидати и ограничава текучеството в компаниите

Кирил Бораджиев, управляващ партньор в HRS България. Снимка: Личен архив

Кирил Бораджиев има над 15 години опит в HR сферата. Професионалната му реализация му е дала възможността да опознае много сектори в бизнеса и да израства като лидер в областта на човешките ресурси. Нова услуга, която надгражда традиционния подход в търсенето на кадри, стартира наскоро в компанията HRS Bulgaria, в която Бораджиев е управляващ партньор.

- Г-н Бораджиев, Вие сте управляващ партньор в една от големите агенции за подбор на персонал у нас – HRS България. Как пандемията се отрази на компаниите, с които работите, и на пазара на труда като цяло?

- Пандемията несъмнено оказа сериозно влияние върху бизнеса, а оттам и върху пазара на труда в България. Цели сектори (например HoReCa и развлекателната индустрия) бяха стопирани за дълъг период от време, което доведе до огромно текучество. Много от хората от тези браншове се преориентираха, заради което в момента се наблюдава сериозен недостиг на кадри в туризма, например. В останалите индустрии, които не бяха толкова сериозно повлияни от COVID-19, компаниите действаха по-предпазливо и се опитваха по-скоро да задържат вече доказалите се служители, а замразиха наемането на нови хора. Разбира се, има и трета група, за която няма да е пресилено да твърдим, че пандемията е оказала положително въздействие. Това са най-вече IT и аутсорсинг компании, които търпят изключително динамично развитие и продължават да увеличават екипите  си и да предлагат много добри условия на служителите си.

- Наскоро Вашата компания стартира нова HR услуга – 360Insights. С какво тя се отличава от досегашните услуги в портфолиото ви и пандемията има ли общо с пускането ѝ на пазара?

- 360Insights е уникална за българския пазар услуга, която се предлага ексклузивно от HRS. Това, което ни провокира да я стартираме, не е пандемията, а някои тревожни тенденции на пазара на труда, които наблюдаваме от години. Една от тях е трудното намиране на подходящи служители, които да останат в компанията за дълго. 360Insights предлага един различен подход, който гарантира възможно най-високите резултати. Услугата излиза отвъд границите на традиционното търсене на кандидати, защото е изцяло основана на доказателства и научни оценки. При търсенето на кадри се взимат предвид не само уменията и опитът им, а и темпераментът, поведението и характерът им, които понякога могат да се окажат по-важни дори от професионалните качества и експертизата в дадена област. Така 360Insights постига до 96% успеваемост при назначаването на подходящи нови служители. В рамките на услугата сме включили и замяна на кадрите в срок от 12 месеца след назначаването им, без да се начислява допълнителна такса в случай на несъвместимост. Това е доста дълъг срок за българския пазар, обикновено той варира между 3 и 6 месеца. Тази голяма гаранция е израз на увереността ни, че новоназначеният служител ще остане в компанията поне година.

- Има ли определен тип компании или кадри, за които услугата 360Insights е най-подходяща? По-малките бизнеси могат ли да си я позволят, а и реално имат ли нужда от нея?

- С проблема с текучеството на кадрите се сблъскват всички фирми, независимо дали са малки или големи, български или международни. 360Insights може да им помогне да оптимизират процеса си по подбор на персонал и да достигнат до най-подходящите хора, които ще се адаптират бързо към културата и начина на работа на компанията и ще допринесат за развитието ѝ. Услугата е достъпна и за малки фирми, като екипът ни може да изготви индивидуално предложение за всеки в зависимост от нуждите му. 360Insights е изключително подходяща за откриването на мениджъри на високи позиции. Обикновено намирането на подобни висококвалифицирани кадри е доста предизвикателно, тъй като и двете страни са с доста сериозни изисквания. Работодателите очакват новият им мениджър да притежава дългогодишен управленски опит, експертиза в съответната сфера, силно изразени лидерски качества и редица други характеристики. Хората, които търсят подобни позиции, пък имат високи изисквания по отношение на заплащането, условията на труд, възможностите за развитие. Именно тук е ролята на 360Insights – ние осъществяваме връзката между двете страни и им помагаме да се открият взаимно и да се напаснат. Всичко това се случва бързо и лесно в онлайн платформа, достъпна от десктоп, мобилни устройства и таблети.

- Оказва ли влияние върху цялостното бизнес представяне на компаниите назначаването на неподходящи служители и честата смяна на хората от екипа?

- Представянето на всяка компания, независимо в кой сектор оперира, е силно зависимо от хората – като започнем от най-нискоквалифицираните кадри, и достигнем до мениджърите на най-високо ниво. Затова неправилните назначения наистина могат да се окажат сериозно предизвикателство за бизнеса и да окажат негативно въздействие върху развитието му. Такива назначения безспорно са хората, които не се задържат за дълго. Освен че влияе на цялостната стабилност на компанията, наемането на служители, които напускат скоро след назначаването си, води и до конкретни финансови загуби в порядъка на хиляди левове. За някого тези суми може да звучат нереално, но, за съжаление, те са абсолютно актуални. Тези загуби идват от заплати, разходи за въвеждащо обучение, по-слабо представяне на екипа заради честата смяна на хора. За да помогнем на фирмите да подобрят управлението на човешкия си капитал, ние от HRS представихме уникален за българския пазар калкулатор, който показва каква сума е загубила фирмата от наемането на кандидат, напуснал екипа след по-малко от година. Той е напълно безплатен, така че призовавам вашите читатели да го тестват и сами да се убедят каква е цената на неправилното назначение.

- Компаниите могат ли да се справят сами с намирането и задържането на подходящи кандидати и без да ползват услугите на агенция за подбор на персонал?

- Вероятно много фирми разчитат на вътрешните си HR отдели при подбора на персонал, но опитът ни досега показва, че работата със специализирана агенция дава много по-добри и бързи резултати. Наши клиенти са редица международни компании, които въпреки че имат големи вътрешни екипи, се доверяват на нашата експертиза. HRS България притежава огромен опит и познава добре българския пазар, спецификите на човешкия капитал, изискванията на работодателите. През годините сме били изправени пред различни ситуации, които са ни изградили като професионалисти, така че сега да можем да предложим най-доброто решение в зависимост от нуждите на клиента.  Друго голямо предимство на специализираните агенции по подбор на персонал е, че те имат капацитета и ресурсите да въвеждат иновации и така значително да оптимизират процеса и резултатите от него. Пример за това е и нашата услуга 360Insights, която не се предлага никъде другаде в България, но може да се окаже ценен партньор на компаниите при избора на подходящи хора за екипа им.

още от Управление