Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Евгения Чунова

Снимка: Юлиян Донов

Евгения Чунова е магистър по "Автоматизация на дискретното производство" от Технически университет в София. Има специализация по "Оптимизация на многостадийни процеси и обекти" от Технически университет в Атина и Технически университет в Хамбург. През 2000 г. поема позицията мениджър логистика в "Нестле" - България, като под нейно ръководство е създадена и структурирана функцията "Логистика", обхващаща общо шест дивизии. Като мениджър проект ръководи и изграждането на собствен дистрибуционен център на "Нестле" в София с капацитет 16 500 палетни локации.

ОГНЯН ТРАЯНОВ

- Предимство или недостатък са чувствителността и емоционалността? Някои смятат, че тези по-характерни за жената качества всъщност са липса на решителност и твърдост. За други са предпоставка за по-висока социална интелигентност.

- Чувствителността е важно сетиво за общуване на подсъзнателно и интуитивно ниво, позволяващо да усещаш настройката и енергията на хората около себе си, с други думи - да "разчетеш" по-вярно човека, да "чуваш и виждаш" неизказаното с думи и жестове. Това дава предимство както в бизнес взаимоотношенията, така и за изграждане на силни лидерски умения в ръководенето на екипи, а също и в партнирането с колегите в компанията за постигане на общи успехи. Свързвам емоционалността с влагането на сърце и душа в онова, на което посвещаваме времето и енергията си. Моята формула за изграждане на твърдост и решителност е целенасочено надграждане на тези качества върху природните заложби с неотклонна увереност в себе си, екипа си и в крайния успех. Неуспехите приемам като ценни уроци и винаги се ръководя от мотото "няма невъзможни неща" - вярвам, че когато градим нещо с чувство и страст, това само ни прави по-успешни.

- Динамичните промени, които налагат навлизането на новите технологии, изискват гъвкавост в управленските подходи във фирмата. Как ще посрещнете предизвикателството да осигурите динамична адаптивна структура и разпределение на функциите, за да може оптимално да се използват компетенциите на служителите?

- Ключов фактор за успешното изграждане на нова адаптивна структура и начин на работа е спечелването на ангажираността на отделните личности и екипи чрез въвличането им в самото генериране на идеи и създаване на обновените модели на организация и работни процеси. Други важни условия са постоянна комуникация в организацията, прозрачност, обективна информация и критерии за разпределяне на функциите, за да се постигне увереността, че професионалните и поведенческите компетенции на хората са ефективно оползотворени.

- Какво е и какво не е според вас корпоративната социална отговорност?

- Уважението има централно място в моята лична ценностна система, което съвпада изцяло с основните ценности на компанията, за която работя - уважение към личностите и семействата, към обществото, към планетата и природните ресурси. Вярвам, че корпоративната социална отговорност трябва да има своето проявление във всички тези насоки. Големите компании са призвани да задават стандарти в ангажираност към каузи в полза на децата и младежта, балансиран начин на живот, отговорно поведение към природната среда и ресурси и други подобни ключови теми в обществото, за да допринасят за подобряване качеството на живот на хората. Това, което считам, че не е в обхвата на корпоративната социална отговорност, е социалната политика и дейности на държавата.

- Как спазвате баланса между това дейностите по корпоративна социална отговорност да са израз на желанията и стремежите на вашите служители и това те да ги възпитават и мотивират в тяхното израстване като отговорни личности и добротворци?

- Корпоративната ни програма за социална отговорност е фокусирана върху каузи, които са важни и близки до сърцето на хората в компанията ни, защото са посветени на по-качествен и здравословен начин на живот на децата ни и на самите нас, успешната реализация на младите хора, съхраняването на природните ресурси и т.н. Това мотивира и вдъхновява хората ни да инициират и участват лично и в други активности в полза на обществото като дарителски кампании, доброволчески инициативи в социални домове за деца и др.

- Споделяте ли виждането, че при първите стъпки на мениджъра, както и след като е изминал пътя на професионално изграждане и стигнал до висотата, която му дава поглед надалече, водещ е интуитивният мениджмънт?

- Интуицията е подсъзнателен мисловен алгоритъм, базиран на компилация от натрупан опит, логическо мислене и прозорливост. Вярвам обаче, че в много от случаите можем да вникнем и осъзнаем на какво се основава нашата интуитивна идея. Изключително възнаграждаващо за един лидер е, след като е спечелил признание за компетенциите си и сериозна професионална репутация, да има привилегията хората да му се доверяват и да следват негова идея, дори когато е изцяло базирана на интуиция.

"Нестле" е най-голямата компания за храни и напитки в света с повече от 2000 марки в портфолиото си и пазарно присъствие в 191 страни. Фабриката за шоколадови продукти и бисквити в София произвежда и изнася 13 000 тона шоколадови изделия годишно към свързани "Нестле" компании в близо 45 страни в ЕС и извън него. За периода 2013 - 2017 г. компанията е инвестирала приблизително 48 млн. лв. в нови производствени мощности, проекти за енергийна ефективност, високо ниво на безопасност за работниците и служителите и др.

още от "Жената е"
22
Петък
Ноември