Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

"Жената е"

Дарина Стоянова

Госпожо Стоянова, трябва ли да делим мениджърите на жени и мъже? Има ли мъжки и женски стил на управление и кой е по-ефективен?- Вярвам, че определящи за стила на лидерство са характерът, опитът и про

"Жената е"

Даниела Миразчиева

Госпожо Миразчиева, трябва ли да делим мениджърите на жени и мъже? Има ли мъжки и женски стил на управление и кой е по-ефективен? - Според мен не, няма значение дали мениджърът е мъж, или жена, а какъ

"Жената е"

Гергана Раковска

Госпожо Раковска, според вас България добро място ли е за една жена да развие мениджърска кариера?- Работя с прекрасен, изцяло женски екип, който не се е променял от самото ни създаване преди 15 годин

"Жената е"

Гергана Иванова

Госпожо Иванова, трябва ли да делим мениджърите на жени и мъже? Има ли мъжки и женски стил на управление и кой е по-ефективен?- Мъжете и жените са различни по природа, но думата мениджър няма мъжки ил

"Жената е"

Габриела Апостолова

Госпожо Апостолова, трябва ли да делим мениджърите на жени и мъже? Има ли мъжки и женски стил на управление и кой е по-ефективен?- Според мен подобен тип разделяне е ненужно и не би довело до нищо гра

"Жената е"

Цветана Манева: Имам място навсякъде - и в циганска колиба, и в дворец. Просто защото имам право да си избера

Госпожо Манева, оцеляването и успехът на един творец имат ли допирна точка?- О, различни са. Оцеляването, поне за мен, е ситуация, в която човек е поставен и той трябва да впрегне деловите си усилия,

"Жената е"

Д-р Венета Павлова

Д-р Павлова, трябва ли да делим мениджърите на жени и мъже? Има ли мъжки и женски стил на управление и кой е по-ефективен?- Не смятам, че мениджърите трябва да бъдат разделяни на мъже и жени. Мисля, ч

"Жената е"

Боряна Манолова

Госпожо Манолова, защо има няколко дамски бизнес организации, а няма нито една на мъжете у нас?- Всъщност ръководните органи на националните бизнес и браншовите организации, както и на двустранните тъ

"Жената е"

Бистра Кирова

Госпожо Кирова, какво лично вие като мениджър правите за своите подчинени жени, за да не им се налага да избират между кариера и личен живот?- Детските музеи са места за смислено и забавно семейно вре

"Жената е"

Берна Юлман

Госпожо Юлман, как се развива вашата индустрия по отношение на равенството на половете и кариерата на жените?- В Турция, където съм базирана, равнопоставеността на половете във финансовата индустрия е

"Жената е"

20
Четвъртък
Юни