нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Кредисимо избраха да работят само онлайн

Да бъдеш „зелен“ и „еко“ се наложи като модерна тенденция, все по-силно обхващаща не само отделния индивид, а и бизнеса. Огромните мащаби на екологичната криза, в която се намира планетата, налага нови ценности, както на личностно ниво, така и в културата на съвременните корпорации. Компаниите с модерно устройство и мислене постепенно се превръщат в главни отговорници по спазването на стандартите на отговорния, екологичен бизнес, ценящ природните ресурси.

Положителни примери за фирми, следващи екологични стандарти при работата си, на световно ниво, има повече от достатъчно. В България, обаче, тенденцията навлиза все още бавно и не толкова категорично - особено, когато се отнася за среден до малък бизнес. За да бъдеш еко, е нужно не само първоначално правилна настройка на съзнанието, но и капацитет и желание за промяна, ресурс от време и често – голямо усилие.

Кредисимо“ е една от компаниите отличник в категорията на природо – отговорния бизнес. Технологичната компания, един от лидерите на онлайн пазара, предлага кредитни услуги за индивидуални и корпоративни потребители. Работата в тази сфера предполага огромен документооборот – почти всички документи, свързани с процеса по получаване на кредит, се изготвят и съхраняват на хартиен носител в два екземпляра. Изчислено е, че за една календарна година компанията би употребила над 4 060 000 листа в размер А4.

Вместо да изчерпва природните ресурси, „Кредисимо“ избра да работи единствено онлайн, с което в рамките едва на една година се спестяват:

  • Хартиени листа А4 висока 446,5 метра и тежаща 20 260 кг.;
  • 2 030 стандартни тонер касети;
  • 10 130 хил. литра вода;
  • Отсичане над 340 дървета.

„Кредисимо“ вече са и част от „Зеления кръг“ на списание „Мениджър“ – група от над 250 български компании и нестопански организации, съпричастни към зелената идея и опазванетона околната среда.

Компанията е създадена през 2007 година и строго следва принципите на отговорно кредитиране чрез спазването на 10 етични правила. От пролетта на 2014 г. става първата публична компания сред небанковите финансови институции у нас. В момента има над 96% клиентска удовлетвореност.

още от Бизнес