Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Декларация за поверителност

608

 

  1. Администратор на лични данни основна информация

Сайтовете (manager.bg; spisanie.manager.bg, events.manager.bg, mng.manager.bg, magazine.manager.bg; noviteroditeli.bg), са собственост на Мит Прес ООД (по-долу „Дружество“ или „ние“), ЕИК 121793872, със седалище и адрес на управление в гр. София, район Триадица, ул. „Шандьор Петьофи“ №56 (по-долу Дружеството)

Дружеството е установено в Република България и можете да се свържете с нас по следния начин:

Адрес: София, ул. Сердика №13, ет.3

Електронен адрес: press@manager.bg

  1. Видове лични данни.

2.1. За поръчка през нашия електронния магазин е необходимо да направите регистрация и да ни предоставите следните данни:

- Име и фамилия;

-  Електронна поща;

- Адрес;

- Други данни за връзка с Вас.

2.2. Допълнително за лични данни може да ни предоставите по Ваше желание за участие в конкурси, организирани от нас, като Мениджър на годината.

2.3. За да ползвате някои от възможностите на нашите сайтове (коментиране, директно постване в социалните мрежи) можете да се регистрирате. Регистрацията е изцяло доброволна.

2.4. Поддържаме и необходимите лични данни на нашите клиенти, за целите на изпълнение на сключените с тях договори, както и за целите на изпълнение на задълженията ни съгласно Закона за счетоводството.

2.5. Данните на служителите ни се съхраняват съгласно изискванията на закона за целите на трудовото, осигурителното и данъчното право.

  1. За какво използваме личните данни?
  1. Използваме данните Ви за управление на направените от Вас поръчки в електронния магазин на Мениджър. Данните се съхраняват за срока на активност на Вашия профил.
  2. Направените от Вас поръчки в електронния магазин се съхраняват в срок от 5 години от извършване на поръчката съгласно изискванията на Закона за счетоводството дори и при изтриване на Вашия профил (или на информация за конкретни поръчки).
  3. Използваме данните Ви за организиране на участието Ви в организирани конкурси (като Мениджър на годината), като в този случай данните се съхраняват за срока на провеждане на конкурса. Съгласно правилата на конкретния конкурс, спечелилите лица могат да бъдат обявени публично, по начин, който ще бъде разяснен на конкретните спечелили лица съгласно правилата на конкурсите.
  4. Ако сте избрали тази опция, данните Ви ще бъдат използвани, за да получавате нашия бюлетин или друга полезна информация за предлаганите от нас стоки.
  5. Ако сте се регистрирали на нашия сайт, за да може да коментирате статии или за да поствате директно в социалните мрежи, то данните Ви се използват единствено и само за тези цели.
  6.  Ако сте наш клиент на друго основание, Вашите данни ще се използват за точното изпълнение на договора, в т.ч. осъществяване на доставка до Вас, както и за точното и правилно счетоводно и данъчно отчитане на тези дейности.
  1. Какви са Вашите права по отношение на личните данни?

4.1. Имате право на достъп до личните Ви данни по всяко време, като влезете във Вашия профил, където те са описани (право на достъп до данните) . По отношение на лични данни, които са свързани с изпълнението на сключени договори, участието Ви в конкурси извън профилите в нашите сайтове информация можете да получите като се свържете с нас.

4.2. Имате правото да коригирате и променяте данните си в профила по всяко време, с което да

22
Петък
Март