нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

6 метода за създаване на лоялност сред служителите

Като лидер, със сигурност знаете, че лоялността, която пораждате у своите служители, е повече от важна: тя е от водещо значение.

Отвъд задържането на служителите и мотивирането им да постигат все по-добри резултати, лоялността, която насърчавате у екипа си – чрез примерно поведение – се простира до клиентелата ви и дори по-далеч.

Лоялността обаче не е нещо, което можете да получите просто така. За да сте лидер, достоен за нея, трябва да работите усърдно, да анализирате себе си и да притежавате бистър ум. Все пак кой би следвал личност, която дори не знае какво иска и накъде се е запътила? Пораждането на лоялност може би изисква да се потрудите над себе си, но усилията ще са си стрували, когато разполагате с екип, който би ви последвал до края на света.

Съществуват много начини за печелене на лоялност, но 6 от тях са особено популярни сред най-добрите лидери и дават резултат дори при най-ненадеждните служители. Ето какви са те: 

1. Доверие

Ако непрекъснато висите на главите на хората си и се съмнявате в качеството на работата им, създавате у тях усещане за неувереност, особено ако липсват основателни причини да имате подозрения към познанията им. Великите лидери се доверяват безрезервно на околните, а последните се чувстват мотивирани не само да отвръщат на гласуваното доверие, но и да се трудят усърдно и да отговарят на очакванията на човек, когото уважават.

2. Подкрепа за развитието на служителите

В краткосрочен и дългосрочен план всички имаме нужда да усещаме, че работата – а оттам и живота ни – има смисъл и търпи позитивно развитие. Ако в една окуражаваща среда липсват възможности за учение, служителите започват да чувстват, че тъпчат на едно място, и да негодуват.

Хората, които биват насърчавани да преследват страстите си и се занимават с неща, отвъд предполагаемия си капацитет, изпитват дълбока лоялност към лидера, който подпомага тяхното развитие.

3. Лидерство чрез пример

От водачите се очаква да имат повече отговорности, отколкото служителите, но това не значи, че лидерът е „над“ задачите, които трябва да бъдат изпълнени. Някои от най-добрите водачи, които познавам, запретват ръкави и си цапат ръцете винаги когато това е необходимо. Ако сте твърде добри, за да се трудите наред с екипа си, последният ще започне да гледа на отговорностите си като на маловажно слугуване – също като вас. Ако обаче правите всичко възможно компанията ви да е успешна, подчинените ви ще последват вашия пример.

4. Яснота

Бистрият ум на лидера създава компас, по който екипът му се ориентира. Ако не сте наясно с мисията и ценностите си, за подчинените ви е ясно, че, следвайки ви, няма да стигнат доникъде. Бъдете категорични за дългосрочната си визия и ежедневните си задачи и ги комуникирайте, за да могат хората ви да видят, че лидерството ви е истинско.

5. Лично отношение

За личните взаимоотношения в службата, разбира се, има граници, в рамките на които обаче трябва да приемете, че служителите ви също са човешки същества, които се сблъскват с изпитания и сътресения отвъд поредния краен срок. Наясно ли сте с важните моменти в живота на хората си, като например раждане, смърт, сватба или развод? Великите лидери знаят, че грижата за подчинените жъне любов и лоялност.

6. Искреност

Нищо не поражда лоялност, както честността. Откритото общуване постига два резултата: създава увереност и доверие, както и усещане за принадлежност. Да си част от екип, който работи сплотено, кара всеки служител да се замисли, преди да напусне или да вземе вредно решение. Искрените лидери задържат подчинените си много по-дълго от водачите, които укриват информация.

Най-страхотните лидери в света не са почитани, защото изискват лоялност, а защото пораждат такава чрез думите и действията си. С ежедневни грижи и лична убеденост и вие можете да изградите компания от отдадени, трудолюбиви и уверени служители.

Мъри Нюландс, предприемач, бизнес съветник и експерт по онлайн маркетинг, за Entrepreneur.com  

още от Лидерство