нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Най-подходящите професии според типа личност

Нивото на кариерно удовлетворение е пряко свързано с това, доколко вашата работа подхожда на личността ви.

Според начина, който хората възприемат околния свят и вземат решения, психолозите Катрин Бригс и Изабел Бригс Майерс идентифицират 16 типа личности. Те разработват така наречената типология на Майерс-Бригс, която представлява психометричен тест за определяне на личностния тип. Тестът, познат още като MBTI (Myers-Briggs Type Indicator), включва в себе си 8 скали, обединени по двойки, и от десетилетия е част от бизнес културата.

Днес около 80% от компаниите във Fortune 500 и 89 от организациите във Fortune 100 използват MBTI в желанието си да разпределят служителите на правилните постове и да помогнат на екипите да работят по-добре заедно.

За да определи 5-те най-подходящи професии за всеки от 16-те личностни типа, екипът на Business Insider се консултира с един от най-популярните наръчници, базирани на системата на Майерс-Бригс, Do What You Are, от чието 5-то издание вече са продадени над 1 милион копия. Екипът се е свързал с един от авторите на книгата, Пол Тийгър. Като главен изпълнителен директор на SpeedReading People LLC, Тийгър е прекарал 30 години в консултиране на компании и мениджъри за това, как личностните типове могат да помогнат на различните екипи в тяхната съвместна работа.

Разбира се, списъците с подходящи професии не са категорични, но пък представляват забавен начин да разберете как определени роли привличат определени видове хора. Разберете какъв тип сте, а след това и коя професия е за вас:

 1. Скала E–I – ориентация на съзнанието:

Екстровертите (E, Extroverts) са енергични хора, които обичат разнообразните задачи и бързото темпо. Мултитаскингът им се удава.

Интровертите (I, Introverts) предпочитат да работят сами или в малки групи, на по-бавно темпо и с възможност да се концентрират върху една задача.

2. Скала S-N – способ за ориентиране в ситуации:

Сетивните личности (S, Sensors) са реалисти, които обичат да боравят с факти и данни. Те използват здравия разум и уроците от предишния си опит в намирането на практически решения на проблемите.

Интуитивните личности (I, Intuitives) предпочитат да се концентрират върху вероятностите и голямата картина, виждат лесно тенденциите, ценят иновациите и търсят творчески решения на проблемите.

3. Скала T-F – основа за вземане на решения: 

Мислещите хора (T, Thinkers) обикновено вземат решения след подробни логични анализи и обективно претегляне на плюсовете и минусите. Те ценят честността, постоянството и решителността.

Чувстващите хора (F, Feelers) са чувствителни и отзивчиви и вземат решения на база личните си ценности и последиците, които действията им биха имали върху околните.

4. Скала J-P – способ за изпълнение на решенията:

Разсъждаващите личности (J, Judgers) са организирани и подготвени, придържат се към плановете си и нямат нищо против да следват повечето правила.

Възприемащите личности (P, Perceivers) обичат да разполагат с няколко алтернативи, да могат да реагират спонтанно и да правят гъвкави планове.

още от Техники за успех