нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Добрата, лошата и липсващата обратна връзка

Снимка: TruQu.com

Във всяка компания – а оттам и във всеки неин служител (и обратно) – има мерило на продуктивността, което остава неизразено, и качество на продуктивността, което остава неосъзнато. Тази липса на възнаграждаване и неосъществяване на продуктивността до голяма степен се корени в:

  • липсата на обратна връзка, която заформя лабиринт, заплетена комбинация от пътища и възможности, в която е трудно – ако не и невъзможно – човек да достигне до приемливо решение;
  • наличието на некачествена обратна връзка, което създава блато от плаващи пясъци, различна конфигурация от възможности, които пораждат обезсърчаване и смут;

И поотделно двата случая могат да повлияят парализиращо, но заедно създават сковаваща обвивка около всяко работно място. По-тревожно е обаче колко често срещана е комбинацията от липса на обратна връзка и некачествена обратна връзка.

Въпрос: Какво представлява обратната връзка? Тя е информация, която има за цел да помогне на някого да оптимизира продуктивността, а оттам и благосъстоянието си чрез:

  • задълбочаване разбирането си за даден проект;
  • научаване на повече и/или по-ефективни методи за постигане на конкретни резултати;
  • възхваляване на нечия креативност и иновативно мислене;
  • признаване на нечие усърдие и отдаденост;
  • коригиране на грешките в работния процес;
  • постигане на съгласуваност;
  • и така нататък.

Този списък със сигурност не е изчерпателен. Обратната връзка като информация покрива широко разнообразие от опции и цели. Но информацията не е най-въздействащият и убедителен аспект от успешната обратна връзка. Това, което определя удовлетворяващата и обогатяваща обратна връзка, са взаимоотношенията между човека, който я предоставя, и човека, който я получава.

Взаимоотношенията – тоест доверието, уважението, загрижеността и прочие, които двама души изпитват един към друг – създават среда, в рамките на която обратната връзка може да процъфти или да загине. За да се убедите в това, трябва единствено да си припомните случаите, в които вие сте давали и получавали обратна връзка. Кога тя ви е била от полза? С кого сте осъществили контакт? Няма значение дали сте били от страната на даващия, или на получаващия – успехът на тези разговори е бил базиран на начина, по който сте се чувствали спрямо събеседника, на начина, по който той е реагирал на думите ви, и на причините зад него.

Това е по-дълбокият елемент от успешната рецензия, който често остава незабелязан. Обратната връзка – добра или лоша – е двупосочна улица. Тя трябва да бъде поднесена и получена, за да има смисъл, а оттам и да бъде успешна. И може би по-важното е, че този процес трябва да окаже влияние както върху подателя, така и върху получателя – идвамата трябва да бъдат променени от него, като влиянието е само косвено свързано с информацията. И двете страни осъзнават значението на последната, била тя техническа или лична, но промяната е движена от взаимоотношенията помежду им. Получателят излиза променен, защото той е пряк обект на диалога и може да почувства грижата, изразена от подателя. Подателят от своя страна е променен от искреността и доверието, изразени от получателя. Обратната връзка е оптимизирана и въздействаща, когато е съпроводена от емоцията, присъща за разговора. (Продължава на следващата страница.)

още от Мениджмънт