нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Тайната на високо ангажираните служители

Снимка: Shutterstock

С нарастващата корпоративна култура данните за служителската ангажираност в един от най-населените развиващи се пазари, Индия, са все по-тревожни. Изследване на Gallup сочи, че днес ангажираността на служителите е по-голямо предизвикателство от когато и да било – едва 10% от работещите смятат себе си за ангажирани, а 30% казват, че са активно неангажирани. Затова фокусът на експертите по човешки ресурси върху този фактор е особено належащ.

Необходимостта от ангажиране на служителите е безспорна. Но въпросът е дали наистина можем да ги ангажираме? Какъвто и да е отговорът, не бива да пестим ресурси за постигането на позитивен резултат.

Що е то ангажираност?

В голяма степен ангажирани са служителите, които са щастливи и високо удовлетворени; които вземат активно участие в дейността на компанията; отдадени и заредени с ентусиазъм и страст на работното място. Но съществува ли безотказна формула, която покрива всички гореспоменати аспекти от ангажираността на персонала? Вероятно не; решението се крие в интегрирането на ангажираността в мирко и макро нивата на цялостната фирмена култура.

Стратегическото и внимателно планиране е разликата между добрата и великата компания. Великите организации разбират, че истинският им капитал се крие в тяхната работна сила. Знаят и как да се отнасят към този капитал. Доброто отношение включва вдъхновяване, ценене и даване на свобода. То гарантира, че служителите ви ще бъдат високо ангажирани и ще останат да работят за вас.

Паралелно, един от най-критичните аспекти на ангажираността е компанията да помага на хората си да виждат бъдеще за себе си в нея –  това е несравнимо конкурентно предимство!

Служителска ангажираност на макро ниво

Изграждането на позитивна работна среда и на взаимоотношения между организацията и нейните служители в начина, по който организациите могат да интегрират ангажираността на макро ниво. Процесът на ангажиране с цел оптимална продуктивност може да бъде изпълнен чрез удовлетворяване на 4-те ключови потребности на персонала:

1. Физическа: редовни почивки и възможност за презареждане в работно време;

2. Умствена: да се усещат „грабнати” от най-важните задачи;

3. Духовна: да допринасят със смисъл и значимост за работата. Възможности да правят нещата, в които са най-добри или им доставят най-голямо удоволствие, и да се чувстват свързани с визията на компанията.

4. Емоционална: един от най-критичните фактори – да се чувстват оценявани.

още от Мениджмънт