нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

БАН създаде звукова карта на българските диалекти

Картата на българските диалекти, изработена от екип от учени от Института за български език при БАН, вече включва и звукови записи на диалектни говори от различни региони. Тя ще бъде представена днес в София.

Сред диалектите и автентичните говори, които картата съдържа, са дори такива, които отдавна не са в държавните граници, но някога са били български територии като например части от Беломорието, Македония, Северна Добруджа, Западните покрайнини и други, отбелязва БГНЕС.

Събитието е организирано по проекта "Интегриране на нови практики и знания в обучението по компютърна лингвистика", бенефициент на който е Институтът за български език при БАН.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Финансирането е по схемата за безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени" на Главна дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" към МОН.

още от Наука и здраве