нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Цитат на деня

Цитат на деня

"Достатъчно е измежду десет страни на характера си да имаш само една глупава, за да те признаят за глупак въпреки деветте добри."Николай Гогол

Цитат на деня

Цитат на деня

"Когато една врата се затвори, друга се отваря. Но много често прекалено дълго стоим пред затворената и не можем да видим отворената."Александър Бел

Цитат на деня

Цитат на деня

"Добрите бизнес лидери създават визия, формулират визията, притежават страстно визията и безмилостно я придвижват към нейното изпълнение." Джак Уелч

Цитат на деня

Цитат на деня

"Всеки иска да го информират честно, безпристрастно, правдиво и в пълно съответствие с неговите възгледи. "Гилбърт Честъртън

Цитат на деня

Цитат на деня

"Всичко най-лошо в историята е направено от хора, които са смятали, че техните цели са благородни. "Мартин Еймис

Цитат на деня