нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

БНБ очаква вдигане на лихвите по кредитите

Снимка: Мениджър Нюз

Лихвените проценти по новите кредити за домакинства и фирми ще растат в следващите месеци, прогнозира Българската народна банка в най-новото тримесечно издание на обзора си „Икономически преглед“.

Централната банка обосновава прогнозата си със започналото от средата на март увеличение на лихвените проценти на паричния пазар в Еврозоната, особено в средносрочните и дългосрочните сегменти (6-месечен и 12-месечен ЮРИБОР), както и с факта, че те се използват като референтни лихвени проценти от някои банки.

Допълнителни фактори, които биха могли да повлияят във възходяща посока върху лихвените проценти, са очакваното влошаване на кредитоспособността на банковите клиенти и по-високата премия за риск на отделните страни, които вероятно ще доведат и до повишаване на рисковата премия по кредитите.

Не се изключва и увеличение на необслужваните заеми в банковата система в резултат от влошаването на макроикономическата среда, което също ще вдига лихвите на новите заеми, посочват още от БНБ.

В същото време очакванията на Централната банка са през третото тримесечие на годината да започне икономическо възстановяване на верижна база.

Ще има ли движение при депозитите

Очакванията на експертите са през второто и третото тримесечие лихвените проценти по депозитите да останат на достигнатите ниски нива, като основни фактори за това ще бъдат високата ликвидност в банковата система и предвижданото по-нататъшно увеличаване на депозитите на резидентите в среда на повишена несигурност, която стимулира съществено предпазните спестявания на домакинствата.

Икономическите тенденции

Мерките за ограничаване на пандемията от новия коронавирус бяха определящите фактори за икономическата активност в глобален мащаб през първите 4 месеца на годината. Те доведоха до пълно прекъсване на дейността в редица икономически сектори в глобален мащаб, като най-засегнат беше секторът на услугите, припомня в анализа си БНБ. Още през първото тримесечие бяха отчетени значителни спадове в икономическата активност във всички водещи икономики, а през второто тримесечие се очаква те да се задълбочат.

Логично, на фона на значително влошената международна конюнктура Централната банка споделя очаквания външното търсене на български стоки и услуги да отбележи чувствителен спад на годишна база през второто тримесечие на 2020 г., с тенденции към възстановяване през третото тримесечие поради очакваното постепенно облекчаване на ограничителните мерки срещу разпространението на COVID-19.

Негативните ефекти по линия на потребителското търсене и спад на поръчките на фирмите ще се видят в периода април - юни, което ще се отрази в понижение на реалния БВП спрямо януари – март.

Ако няма втора вълна от COVID-19, последвана от ново затягане на мерките, най-вероятно икономическото възстановяване на верижна база ще започне през третото тримесечие на годината, надяват се експертите на банковия регулатор.

още от Банки