нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

FinТech кредитирането – по-бързата алтернатива на банките

Снимка: Shutterstock

Въпреки че традиционните банки все още притежават най-голям пазарен дял за потребителски и бизнес кредити, през последните години има значително търсене на заеми от Fintech индустрията, съобщава Learnbonds.

Глобалното кредитиране от Fintech или индустрията за алтернативни заеми ще достигне стойност на транзакцията в размер на $312,6 млрд. през тази година, нараствайки със 17% на годишна база. Нарастващата тенденция, подчертана от партньорските фирми в САЩ и Великобритания, се очаква да продължи, като до 2023 г. целият пазар ще достигне стойност от $390,5 млрд.

FinTech кредитиране при нововъзникващи пазари

Потребителските и бизнес заеми в пространството на Fintech се предлагат най-вече чрез платформи за отпускане на кредити, свързващи кредитополучателите с кредиторите, без да е необходима банка. Сложните компютърни алгоритми взимат решения за отпускане на кредит за минути вместо дни, а стройната фирмена структура на FinTech компаниите означава, че те могат да предлагат по-ниски ставки на кредитополучателите, както и по-високи лихви за кредиторите.

Тези платформи стават все по-популярни в развитите страни. Очаква се обаче развиващите се пазари с нисък достъп до официални финансови услуги да изпитат нарастващо търсене на бизнес и peer-to-peer потребителски кредити.

Около 1,7 милиарда души по целия ​​свят все още нямат достъп до банкова сметка като много от тях живеят в страни като Индия, Мексико и Бангладеш. Липсата на традиционни банкови продукти в тези страни също носи огромни проблеми за бизнеса. Индия например има близо 50 милиона малки и средни компании, които нямат достъп до официален кредит, показва проучване на Световната банка.

Очаква се нарастващият брой на Fintech фирми в развиващите се страни да задвижва пазарната конкуренция, като принуждава традиционните банки да адаптират услугите си и да задоволят нуждите на потребителите.

Броят на Fintech заемите ще достигне 87 милиона до 2023 г.

През 2017 г. глобалното кредитиране на Fintech достигна стойност от $181,2 милиарда. Това е ръст на пазарната стойност с над 30% до 267,1 млрд. долара през 2019 г. Предвижда се общият пазар да расте със стабилни 7,7% през следващите три години.

Обемът на бизнес и потребителски peer-to-peer кредити се е увеличил с 30% от 2017 г. насам и се очаква да достигне 72,8 милиона през 2020 г., като нараства с 11,2% спрямо предходната година. През следващите три години се очаква да достигне 87 милиона в световен мащаб.

Заемите с бизнес партньорство са най-важната част от пазара, като заемат пазарен дял от 70%, който се очаква да достигне $219,1 млрд. през 2020 г. Броят на заемите за малки и средни компании се очаква да скочи до 290,1 млрд. долара през 2023.

Потребителското кредитно партньорско заемане изостава от бизнес кредитите, като през тази година се очаква да достигне 93,5 милиарда долара. До 2023 г. потребителските партньорски кредити (peer-to-peer) трябва да достигнат до $100,4 млрд. - почти три пъти по-малко от бизнес кредитирането.

Китай и САЩ съставляват 95% от пазара на Fintech заеми 

Китай е най-големият алтернативен пазар на кредитиране в световен мащаб с 90% пазарен дял и стойност от 265,7 млрд. долара през 2020 г. Страната е силно засегната от засиленото държавно регулиране през последните години, което доведе до огромен спад в броя на платформи за заеми. Въпреки това сегментът в китайския пазар ще достигне 341,2 млрд. долара през следващите три години.

С пазарна стойност от 33,5 милиарда долара през 2020 г. САЩ е вторият по големина алтернативен пазар за кредитиране в света, дом на големи играчи като Lending Club, Prosper и SoFi. Заедно Китай и САЩ държат 95% от общия пазар. Моделът на потребителското кредитиране в Китай обаче е различен от този в САЩ.

Китайските компании обикновено работят с онлайн-офлайн модел. Това означава, че инвеститорите се намират онлайн, но кредитополучателите се обслужват офлайн чрез партньорства с небанковите финансови институции или техните агенти. В САЩ и в цяла Европа алтернативното кредитиране почти изцяло се основава на онлайн модел.

Далеч зад двата водещи пазара Великобритания се класира като третия по големина пазар за алтернативно кредитиране, който се очаква да достигне своя връх със стойност от 4,8 млрд. долара през тази година. Очаква се обаче Швейцария, Дания и Испания да видят най-високите темпове на растеж през следващите години, като те са се повишили съответно с 27.4%, 23.7% и 22.9% спрямо предходната година.

още от Банки