нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

УниКредит планира почти 10% съкращения в следващите 3 години

Guliver/Getty Images

Максимална добавена стойност за всички заинтересован страни ще преследва Уникредит в следващите 3 години. Банковата група, която оперира в 18 страни, включително и в България, представи новия си стратегически план за периода 2020-2023 г. - Team 23 по време на Деня на капиталовите пазари в Лондон. Той е базиран на четири стълба:

·         - Нарастване и засилване на клиентската база;

·         - Трансформиране и максимално увеличаване на продуктивността;

·         - Дисциплинирано управление и контрол на риска;

·         - Управление на капитала и счетоводния баланс.

В периода 2020-2023 УниКредит планира да генерира стойност от 16 млрд. евро за инвеститорите под формата на дивиденти, обратно изкупуване на акции и ръст на нетните материални активи, посочи  Жан Пиер Мустие, главен изпълнителен директор на УниКредит. Според новия план на банката, общите й разходи ще достигнат 10,2 милиарда евро през 2023 г. „Уникредит“ отбелязва, че непрекъснатата оптимизация на работата, подкрепена от увеличаването на инвестициите в IT, ще позволи брутна икономия в Западна Европа в размер на 1 милиард евро. Отчасти, тя ще бъде постигната чрез съкращаване на щата с 8000 служители за целия тригодишен период. За същото време ще бъдат затворени и 500 клона на банката, става ясно от резюме на Team 23, разпространено до медиите.

В края на третото тримесечие на тази година броят на служителите на банката е 84,6 хиляди. Съотнесено към планираните в новия стратегически план съкращения, това означава, че в следващите три години щатът ще бъде намален с почти 9,5%. В същото време, в посочения период банката планира да изкупи обратно акции в размер на 2 милиарда евро.

още от Банки