Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

5,2% безработица през 2018 г., все още мъжете без препитание са повече от жените

68

Shutterstock

Коефициентът на безработица намалява с един процентен пункт през 2018 г. в сравнение с 2017 г. и достига 5.2 на сто, съобщи Националният статистически институт.

За същия период коефициентът на безработица при мъжете намалява с 0,7 процентни пункта, а при жените - с 1,2 процентни пункта, като достига съответно 5,7 и 4,7 на сто. Безработните са 173,3 хил., от които 101,7 хил. са мъже и 71,6 хил. - жени. В сравнение с 2017 г. броят на безработните намалява с 16,2 на сто.

През 2018 г. икономически активните хора на възраст 15 - 64 навършени години са 3,24 млн. или 71,5 на сто от населението на същата възраст.

Коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години е 8,3 на сто. В сравнение с 2017 г. този коефициент намалява с 1,6 процентни пункта.

Продължително безработни (от една или повече години) са 101,6 хил., или 58,6 на сто от всички безработни хора.

Броят на обезкуражените да намерят работа хора на възраст 15 - 64 навършени години е 81,4 хил., или 6,3 на сто от всички икономически неактивните в същата възрастова група.

Относителният дял на рано напусналите образование и обучение от населението на възраст 18 - 24 навършени години е 12,7 на сто, без промяна в сравнение с 2017 година. Относителният дял на незаетите и неучастващи в образование и обучение от населението на възраст 15 - 29 навършени години е 18,1 на сто (при 18,9 на сто през 2017 година).

още по темата
още от Бизнес
23
Четвъртък
Май