нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Активността на имотния пазар се понижи с 10%, но банките отпускат рекордно много ипотеки

Shutterstock

Активността на имотния пазар се е понижила с 10% през миналата година. Това показват данните за сключените сделки на Имотния регистър за първите 9 месеца на 2020 г. Според ведомството през първите три тримесечия на миналата година, за които има данни, у нас са били сключени 132 хил. продажби на недвижима собственост, в които се включват не само жилища, но и други имоти.

Това е с 10,4% по-малко в сравнение със същия период на 2019 г. Най-осезаемо понижение на активността на пазара е имало в периода април-юни, когато броя сделки се е понижил с 28% на годишна база. В третото тримесечие на 2020 г. обаче дори се отбелязва ръст спрямо 2019 г. – макар и минимален, от 3%.

Данни за сделките с имоти през 2020 г.    
  1 тримесечие 2 тримесечие 3 тримесечие Общо  Промяна на годишна база
Продажби 37697 37903 56675 132,275 -10.39%
Законни ипотеки 2431 2192 2646 7269 -18.02%
Договорни ипотеки 6818 6295 7545 20658 -12.19%
Заличени ипотеки 7642 5597 7538 20777 -14.60%
Източник: Имотен регистър, изчисления на Мениджър Нюз      

В същото време значително по-голям е спадът на сключените ипотеки при приключването на тези продажби, показват данните на Имотния регистър. Общият брой на ипотеките за 9-те месеца на 2020 г.  е бил малко под 28 хил. броя. Това означава, че около 21% от всички продажби на имоти у нас се финансират с ипотеки. Но през 2020 г. броят на ипотеките е бил с 14% по-малък в сравнение със същия период на 2019 г. Трябва да се има предвид, че в тези данни влизат и ипотеки, които се сключват и с трети лица, които не са банки. Също така спад (в размер на 15% на годишна база) има и на ипотеките, които са били заличени - тоест задължението по тях е било изплатено.

Въпреки това и въпреки глобалната пандемия от коронавирус банките  проявиха рекордна активност през 2020 г. що се отнася до жилищния пазар. Те са одобрили нови и са предоговорили стари жилищни кредити на обща стойност от 3,5 млрд. лв. 2020 г. (без декември, тъй като данните за последния месец на миналата година все още не са публикувани). Това не само е с 11% повече в сравнение със същия период на 2019 г., но и е най-голямата сума в този тип кредити, обработвана за всяка от последните 5 години.

Така общата сума, която банките в България управляват по жилищни кредити е вече 11,9 млрд. лв. Тя е с 1,25 млрд. лв. повече в сравнение със нивото й отпреди 1 година.

 

Новоотпуснати и предоговорени жилищни кредити (млн. лв.)
2016 1,761
2017 2,504
2018 2,676
2019 3,140
2020 3,511
Източник: БНБ, изчисления на Мениджър Нюз
   
още от Бизнес