нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Бизнесът с възможност за алтернативно кредитиране в лицето на Prospect Capital

Средният и големият бизнес вече с опция за кредитиране до 2 седмици. Липсата на възможности за навременна реакция, поради утежнени процедури по одобрение за кредит, доскоро спъваше редица бизнеси при сключване на сделки с нужда от бързи и гъвкави финансови решения. Светлина в пазарната ниша внася финансовият холдинг MFG (Management Financial Group) в лицето на новия си проект за небанково бизнес кредитиране Prospect Capital.

Prospect Capital е небанкова финансова институция с основен предмет на дейност отпускане на бизнес кредити от 100 хил. лв. до 1 млн. лв. Услугата е насочена предимно към юридически лица, като водещото предимство е бързината и гъвкавостта на отпускане на кредит. Компанията има за цел да предоставя индивидуални и гъвкави финансови решения под формата на фирмени заеми, финансиране на компании с предварително одобрени проекти по програми на ЕС, мостово финансиране, инвестиционен и оборотен капитал за земеделски производители и рефинансиране на текущи задължения към други институции.

Според холдинговата компания тази нова услуга ще направи кредитирането достъпно за бизнеса и ще доведе до неминуем ръст в икономиката на страната. Очаква се интересът от страна на различни браншови организации да бъде голям, което ще доведе до промяна и преразпределение на пазара у нас.

 

 

още от Бизнес