нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Броят на новите жилища в България нараства с 56%

Shutterstock

Броят на новите жилища в България, които са влезли в експлоатация през второто тримесечие на 2020 г. възлизат на 3660, което е с 56% повече в сравнение със същия период на миналата година, показват данните на НСИ.

Такъв голям ръст на годишна база не е безпрецедентен, като през 2019 г. имаше две тримесечия, в които годишният растеж на новите жилища беше дори и по-голям.

    Нови жилищни сгради Ръст на година Брой на жилищата в тях Ръст на година
2019 1 тримес. 665 17% 2597 69%
  2 тримес. 662 16% 2343 3%
  3 тримес. 788 71% 2984 53%
  4 тримес. 937 30% 4181 76%
2020 1 тримес 751 13% 3473 34%
  2 тримес 766 16% 3660 56%
  Източник: НСИ, изчисления на Мениджър Нюз

Общата застроена жилищна площ на новите сгради е 232 кв. м., което е с 52% повече в сравнение със същото тримесечие на 2019 г.

В същото време увеличаването на броя на самите жилищни сгради, които влизат в експлоатация е по-умерен. Това означава, че все по-често се строят по-големи жилищни кооперации  и блокове, отколкото еднофамилни къщи. През второто тримесечие на 2020 г. всяка една нова сграда е имала средно по 4,8 отделни жилища в нея. За сравнение през същото тримесечие на 2019 г. новите жилищни сгради са имали по 3,5 жилища. Средната полезна жилищна площ на едно жилище намалява от 89 кв. м. на 87 кв. м.

Все пак обаче най-голям остава относителният дял на новопостроените къщи, които отговарят на близо 70% от всички нови сгради. След това с 22% са жилищните кооперации.

Най-много нови сгради, въведени в експлоатация, има във Варна (105), София град (103), Бургас (96).  Най-голям дял имат жилищата с две стаи (38%), следвани от жилищата с три стаи (35%) и четиристайните (11%).

още от Бизнес