Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

DB Schenker в България на прага на 25-годишнината си

163

Зоран Лазороски

Нашият бранш се променя, а ние сме подготвени да бъдем на гребена на тази вълна, категоричен е Зоран Лазороски, управител за България и Македония на водещата логистична компания

- Господин Лазороски, през последните 12 месеца сухопътният, въздушният или морският транспорт се развиват най-динамично у нас?

- 2017 бе много динамична година както за България, така и за "Шенкер" ЕООД. Въпреки това е предизвикателство да се определи кой вид транспорт би бил доминиращ в развитието си. С гордост бихме казали, че усещаме подема във всички области, в които "Шенкер" оперира. От една страна, е развитието на самата държава, с ръста на износа и вноса, които допринасят за значителното раздвижване на пазара, а от друга - фирмите се ориентират към различни видове вериги на доставка за своите стоки. Това са и факторите, силно влияещи на транспорта във всичките му аспекти.

Във връзка с председателството на България на Съвета на Европейския съюз желанието ми през 2018 г. е да се обърне повече внимание на предизвикателствата пред транспорта в рамките на ЕС и България по отношение развитието на инфраструктурата и адекватни наредби.

- Как технологиите променят ефективността на логистичните и спедиторските услуги?

- Нашият бранш със сигурност не прави изключение, що се отнася до тенденцията за дигитална трансформация, която наблюдаваме във всички сектори. Новите технологии променят начина, по който организираме процесите си, и трансформират отношенията ни с клиентите. DB Schenker активно работи за разработването на нови решения. През 2015 г. основахме нашата DB Schenker Enterprise Lab в тясно сътрудничество с института Fraunhofer IML, където имаме свое постоянно място за изследователска дейност. Фокусът са новите технологии и тяхното внедряване в работата ни, например Internet of Things, Industry 4.0, Cloud Computing, Big Data exploration и AI, автономно шофиране и др. Факт е, че развитието на технологиите не е еднакво във всички страни, въпреки това съм убеден, че що се отнася до новите дигитални технологии, особено при комуникацията с клиентите и оптимизирането на вътрешни процеси със софтуерни решения за автоматизиране, България ще последва тенденцията много по-бързо, отколкото някой би очаквал.

- С какви темпове расте DB Schenker и какви възможности ще разкрие пред вас разширяването на складовата ви база в Божурище?

- Радващо е да се коментира развитието на DB Schenker в България през последните 5 години, тъй като непрекъснато растем. България се развива като страна, а ние изпреварваме пазара. Разширението на логистичния ни терминал в Божурище, което ще удвои размера му, е в отговор на търсенето от клиентите ни и е доказателство, че "Шенкер" оценява потенциала в страната. България има централно географско местоположение на Балканите и като страна от ЕС предлага огромни възможности на инвеститорите както в областта на производството, така и при дистрибуцията. Вярвам, че тази тенденция ще продължава, а и плановете за развитие на нашите клиенти го потвърждават. С новото разширение ще можем да отговорим на това развитие и да предложим на нашите настоящи и нови клиенти надежден партньор за тяхната верига на доставки.

- За 25 години в България какво успяхте да постигнете и какво ви предстои?

- Да започнеш преди 25 години с малък офис в центъра на София и да се превърнеш в една от най-големите компании в транспортния и логистичния сектор в България, не е малко постижение. Днес имаме над 330 служители на 9 различни места, обширна национална мрежа и пълното портфолио от услуги. Нашите специалисти във всички области са сред най-добрите професионалисти в бранша, за което свидетелстват и резултатите от допитванията ни до клиентското мнение.

Нашият бранш се променя, а ние сме подготвени да бъдем на гребена на тази вълна и да продължаваме да предлагаме най-добрите решения на нашите клиенти в България и по света.

Като логистична компания сме незаменима част от веригата на доставки, чийто процес определя глобалната икономика в днешни дни. Да бъдеш в състояние да подкрепиш българските фирми да намерят своето ценно място в световната икономика, да постигнат своите бизнес цели и да можеш да растеш заедно с тях, е удовлетворение само по себе си.

Със сигурност ще последват нови инвестиции, по-нататъшно разширяване на нашата мрежа, внедряване на нови продукти и нови технологии, което ще направи транспортните и логистичните процеси по-ефективни и българската икономика по-конкурентна.

Днес и сега "доставяме" бъдещето

В DB Schenker имаме съвсем различен HR подход, като за нас понятието "работодател-служител" отдавна е изчерпано от съдържание, споделя Лилия Мишева, HR мениджър и прокурист

- Госпожо Мишева, кое е вашето конкурентно предимство на работодател, с което привличате и задържате специалисти?

- Предимство е да си лидер в областта на спедиторските и логистични услуги, с международна мрежа и богата история, но това е и голяма отговорност.

Именно осъзнаването на тази отговорност е отличително качество на DB Schenker – спрямо нашите клиенти, които очакват съответното ниво на експертиза от екипа ни и спрямо служителите ни, към които следваме устойчива и широкоспектърна политика - от професионално развитие до уважение към личността и семействата им. Проекция на тази отговорност преминава и през сектора Транспорт и Логистика, директно влияещ върху всички бизнес сфери, чрез новаторския подход, който ние имплементираме на пазара. И не на последно място, отговорност към обществото със солидна инвестиция на усилия и ресурси в значими проекти и каузи, за да сме в състояние днес и сега да „доставяме“ БЪДЕЩЕТО.

- Какво казвате на онези фирми, за които е трудно или почти невъзможно да попълнят екипите си с компетентни и амбициозни специалисти?

- В DB Schenker имаме съвсем различен HR подход, като за нас понятието "работодател-служител" отдавна е изчерпано от съдържание. Ние считаме, че между компания и екип следва да се изграждат партньорски отношения на доверие, при които двете страни се подкрепят в развитието, работят съвместно по предизвикателства, уважават различната гледна точка, защото там може би е скрито новото креативно решение, и всичко това се случва, когато и двете страни вървят в една посока.

Да, на практика не е лесно и това е едно голямо предизвикателство, но ключово е работодателите да оценяват обективно сферите, в които могат и следва да се усъвършенстват.

- Какви цели си поставяте със стажантската програма през 2018 г. - колко нови и хора с какъв профил на умения ще са ви нужни?

- Стажантската ни програма отново носи своята история, но и успоредно с това и новото - представители на все повече и различни учебни заведения участват, инвестираме много в личния контакт чрез презентиране на новости в сектора и посещения на групи в терминалите ни и за наша радост, това се случва вече активно не само в рамките на столицата. Средно на година подготвяме около 15 стажанти, позиционирани в различни бизнес сфери. Ключови за нас са тяхната мотивация за развитие и потенциал за иновативно мислене и подход. Много важен проект за нас е и имплементирането на дуално образование в сектора - основа за професионалната ориентация и подготовка на бъдещите специалисти.        

DB SCHENKER e международен доставчик на логистични услуги с над 65 000 служители и 2000 локации в света. С близо 25 години успешен бизнес в България, "Шенкер" ЕООД разполага с екип от над 330 души и представителства в София, Божурище, Пловдив, Варна, Бургас, Севлиево и Русе. Фирмата е водещ доставчик на логистични услуги в страната и предлага пълното портфолио от решения за сухопътен транспорт, въздушен и морски транспорт, договорна логистика, мултимодални решения, складиране, услуги с добавена стойност, премествания, панаирна и изложбена логистика.

още от Бизнес
19
Вторник
Февруари