Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Икономиката ни расте с 3% тласната от потреблението

Shutterstock

През третото тримесечие на 2018 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3% спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 0,5% спрямо второто тримесечие на 2018 г. Това сочат експресни данни* на Националния статистически институт (НСИ).

БВП в номинално изражение достига 29,001 млрд. лева. Реализираната добавена стойност през третото тримесечие на 2018 г. е в размер на 25,124 млрд. лeвa.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (70,5%), което в стойностно изражение възлиза на 20,046 млрд. лева. През третото тримесечие на 2018 г. бруто капиталообразуването е в размер на 5,605 млрд. лв. и заема 19,3% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е положително.

Тримесечни изменения

През третото тримесечие на 2018 г. спрямо второто тримесечие брутната добавена стойност нараства с 0,5%. Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през третото тримесечие на 2018 г. принос за регистрирания икономически растеж по сезонно изгладени данни спрямо второто тримесечие на 2018 г. има увеличението на износа на стоки и услуги - с 2.2%, и на крайното потребление - с 1.4%.

Годишни изменения

През третото брутната добавена стойност се увеличава с 2,7% на годишна база.

Крайното потребление регистрира положителен икономически растеж от 6,9%. Бруто образуването на основен капитал отчита ръст от 6,2% през третото тримесечие на 2018 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Вносът на стоки и услуги се увеличава с 5,1%, докато износът на стоки и услуги намалява с 3,2%.

*Експресните оценки за БВП се основават на предварителни налични към момента месечни и тримесечни данни за отделните икономически сектори (обект на последващи актуализации и ревизии), на експертни оценки и модели за поведението на компоненти в състава на БВП, за които към момента на изчисленията не е налична директна базисна информация.

още по темата
още от Бизнес