нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

ИПИ изчислява цялостния ефект от дейността на Лидл България върху българската икономика

Какъв е приносът на Лидл България за икономиката на страната за десетте години, откакто веригата присъства на пазара у нас? Институтът за пазарна икономика готви анализ и оценка за икономическото въздействие на компанията, които ще бъдат представени на 25 ноември. 

„10-та годишнина, която отбелязвамеа, беше логичен повод да поискаме да оценим ефекта от дейността на Лидл в България и да я измерим в реална стойност, а и да видим нишите, в които бихме могли да се развиваме още по-добре", коментира Милена Драгийска. За България изготвянето на подобни оценка все още не е масова практика, макар и да има позитивни примери в тази посока, в нашия сектор ние сме първите и се надявам, че ще дадем положителен пример за прозрачен, отговорен и устойчив бизнес модел, допълни тя.

Изготвянето на цялостна оценка за социално-икономическо въздействие на даден бизнес се базира на анализирането на огромен обем от данни –  финансови отчети, справки за инвестиции, данъци, нива на заплащане и заетост, данни на НСИ и други публични институции. Те се обработват по утвърден икономически модел (Regional Input-Output Modeling System). Анализът отразява ключови икономически и социални показатели сред които прекият принос на компанията за националната икономика под формата на оборот, заетост, възнаграждения, инвестиции, данъци и разходи за външни услуги, както и стимулираните от тях разходи за материали, суровини, промишлени стоки, инвестиции, персонал и т.н. на местните партньори, вътрешното потребление от домакинствата на служителите и др. Цялостната оценка се базира на акумулирания резултат от преките, косвените и индуцираните ефекти от дейността на компанията. Под преки ефекти се разбират директните инвестиции и разходи, които компанията извършва, за да осигури своята дейност. Косвените ефекти се изчисляват на базата на допълнителните разходи и инвестиции, които правят партньорите на Лидл България, благодарение на средствата, получени от компанията, а индуцираните ефекти се изчисляват на базата на това как служителите на веригата допринасят за общото увеличение на потреблението, като харчат своите възнаграждения. Всички тези показатели се измерват на национално и на регионално ниво.

Докладът на Института за пазарна икономика ще даде подробна картина на всеки от тези аспекти и ще очертае как Лидл България се вписва в общите икономически процеси в страната.

още от Бизнес