нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Модерният консултант е дигитален и прави сложното просто

Гергана Мантаркова е управляващ съдружник на KPMG в България и отговаря за развитието на офисите на компанията в Албания, Косово и Македония, като ръководи консултантската практика на KPMG. Член е на борда на KPMG за Централна и Източна Европа и участва във формирането на стратегията на компанията за региона. Председател на управителния съвет на Българската асоциация на управленските консултантски организации (БАУКО), която обединява и представлява професионални консултантски фирми и сертифицирани управленски консултанти.

Мениджърите очакват по-креативни, комплексни, бързи и персонализирани услуги, като повече търсят реални резултати, отколкото съвети, споделя Гергана Мантаркова, управляващ съдружник на KPMG в България

- Госпожо Мантаркова, българският мениджър лесно или трудно се доверява на консултанти?

- Изграждането на доверие между клиент и консултант е взаимен процес. Клиентът трябва да е сигурен, че консултантът разбира динамиката в съответната индустрия и специфичната ситуация на компанията и може да предложи работещо решение. За него важни са и личностните, професионални и етични качества на консултанта. А за консултанта е необходимо да се убеди, че клиентът би приел независима гледна точка. По-трудно като че ли е преодоляването на "активната инертност" от страна на клиента, т.е. да продължи да работи по същия начин въпреки осъзнатата необходимост от промяна.

- В момента до каква степен професионалните услуги се различават в зависимост от регулациите в отделните страни?

- Професионалните консултантски услуги отразяват спецификата на правната рамка, политиките и практиките на институциите, както и мащабите и зрелостта на съответните пазари. Например в стремеж към повече прозрачност и корпоративна отговорност през миналата година правителството на Обединеното кралство прие пакет от мерки, които изискват от големите компании да публикуват данъчната си стратегия. Това дава възможност на съответните данъчни консултанти да влязат в стратегическа роля.

Традициите също оказват влияние. В Източна Европа, включително и у нас, все още не е популярно компаниите да оповестяват доброволно своите политики и инициативи за устойчиво развитие. Това ще се промени постепенно с очакваните регулаторни изменения и може да доведе до повишен интерес към консултантски услуги в тази област.

- Коя е най-честата мотивация за наемане на професионални консултанти?

- Водещият мотив напоследък е свързан с необходимостта от привеждане на дейността в съответствие с нови регулации и стандарти. Такива са новите международни стандарти за финансово отчитане (МСФО) на приходи, финансови инструменти и лизинги, които имат всеобхватен ефект в редица сектори. Тяхното прилагане е не само въпрос на счетоводно третиране, но изисква и промяна в бизнес процесите и информационните системи. Друга актуална тема е подготовката за прилагане на Регламента за защита на личните данни (GDPR).

Работата на мениджърите и служителите, отговарящи за съответствието, се усложнява от влизането в сила на тези и други регулации в кратък период. По тази причина често е необходимо външно съдействие в различни области - право, финанси, оптимизация на процеси, организационно развитие, информационни технологии.

От друга страна, забелязваме как взаимоотношенията на компаниите с техните клиенти, партньори и инвеститори стават по-комплексни. Това води до активен интерес към услуги, свързани със стратегии за растеж и сливания и придобивания както от страна на местни инвеститори, така и от чужди, за които България отново е привлекателна дестинация.

- Как технологиите променят професионалните услуги и в тази връзка иновациите колко напред са в България?

още от Бизнес