Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Общият износ на България нараства с 3,2% за периода януари - септември

Снимка: Shutterstock

Ръст на общия износ за първите 9 месеца от годината в сравнение със същия период на 2018, показват предварителните данни на НСИ.

За януари - септември 2019 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 42 636,7 млн. лв. Само през септември 2019 г. общият износ на стоки възлиза на 4 728,5 млн. лв. и намалява с 1,1 на сто спрямо същия месец на предходната година.

През периода януари - септември 2019 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 45 599,0 млн. лв. (по цени CIF), или с 1,1 на сто по-малко спрямо същия период на 2018 година. През септември 2019 г. общият внос на стоки намалява с 6,9 на сто спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 4 814,5 млн. лева.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - септември 2019 г. и е на стойност 2 962,3 млн. лева. През септември 2019 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) също е отрицателно и е на стойност 86,0 млн. лева.

Износът на стоки от България за трети страни за деветтте месеца на годината нараства с 3.4 на сто в сравнение със същия период на предходната година и е на стойност 13 613,5 млн. лева, показват предварителни данни на Националния статистически институт. През септември 2019 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 3,2 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 495,5 млн. лева.

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - септември намалява с 6.9 на сто в сравнение със същия период на 2018 г. и е на стойност 15 387.9 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия.

През септември 2019 г. вносът на стоки в България от трети страни намалява с 18,8 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 574,0 млн. лeвa.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - септември 2019 г. е отрицателно и е в размер на 1 774,4 млн. лева.

През септември 2019 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни също е отрицателно и е на стойност 78.5 млн. лева.

През периода януари - август 2019 г. износът на България за ЕС нараства с 3,6 на сто спрямо същия период на 2018 г. и е в размер на 25 790,2 млн. лева, сочат предварителните данни на НСИ, цитирани от БТА. През август 2019 г. износът за ЕС намалява с 4 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 160,6 млн. лева.

Вносът на България от ЕС през периода януари - август 2019 г. се увеличава с 2,4 на сто спрямо същия период на предходната година и достига 26 970,6 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Испания. През август 2019 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, нараства с 5,2 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 127,9 млн. лева.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за периода януари - август 2019 г. е отрицателно и е на стойност 1 180,4 млн. лева.

още по темата
още от Бизнес