нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

37 учени от БАН и СУ сред най-добрите в света според Станфорд

Снимка: Мениджър Нюз

Общо 37 учени – 12 от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и 25 от Българската академия на науките са сред първите два процента на най-добрите учени в света според класация на Станфордския университет.

Класацията групира всички изследователи в 22 научни области и 176 подобласти и е съставена въз основа на комплексен анализ, който обхваща информация за брой цитирания, т.нар. „Н-индекс“ за оценка на научните постижения, както и други ключови критерии, съобщиха от СУ.

В класацията фигурират още имената на специалисти и от други висши учебни заведения в България. В съревнованието участват милиони учени от цял свят.

Българският учен, достигнал до най-висока позиция в класацията, е химикът и член-кореспондент на БАН Константин Хаджииванов, който се класира на 53-то място в раздел Физикохимия.

Най-високата постигната позиция от СУ е тази на зам.-ректора и шеф на катедрата по теоретична физика проф. дфзн Николай Витанов, който заема 228-о място от общо 62557 в раздел Обща физика.

Това е пълният списък на специалистите от СУ, заслужили мястото си в списъка на Станфорд.

От Физическия факултет:

проф. дфзн Николай Витанов – 228-о място от 62 527 в Обща физика

проф. дфзн Иван Христов – 255-о място от 99 488 в Оптоелектроника и фотоника

проф. дфзн Валентин Попов – 916-о място от 22 4856 в Приложна физика

проф. дфзн Стойчо Язаджиев – 1825-о място от 110 499 във Физика на ядрото и елементарните частици

От Факултета по химия и фармация:

проф. дхн Георги Вайсилов – 352-ро място от 32 198 във Физикохимия

проф. дхн Николай Денков – 752-ро място от 73 903 във Физикохимия

проф. дхн Димитър Цалев – 1031-во място от 87 137 в Аналитична химия

проф. дфзн Петър Кралчевски (1956-2020 г.) – 1098-о място от 73 903 във Физикохимия

проф. дмн Красимир Данов – 1899-о място от 73 903 във Физикохимия

проф. Иван Б. Иванов (1935-2018 г.) – 1607-о място от 73 903 във Физикохимия

доц. д-р Мича Каравастева – 364-то място от 27 568 в Мини и металургия

От Медицинския факултет:

проф. д-р Иво Грабчев – 1467-о място от 73 903 във Физикохимия

25-те учени от Българската академия на науките по реда на появяването им в класацията, както и мястото, което заемат в съответната област:

Красимир Атанасов – № 150 в Изкуствен интелект и обработка на изображения

Константин Хаджииванов – № 53 във Физикохимия

Вася Банкова – № 91 в Медицинска и биомолекулярна химия

Димо Кашчиев – № 740 в Химическа физика

Дечко Павлов – № 377 в Енергия

Станислав Василев – № 573 в Енергия

Андрей Милчев – № 527 във Флуиди и плазми

Донка Андреева – № 389 във Физикохимия

И. Аврамов – № 3496 в Приложна физика

Стойчо Язаджиев – № 1825 в Ядрена физика и физика на частиците

Александър Милчев – № 1274 в Енергия

Дочи Ексерова – № 2124 в Химическа физика

Виолета Великова – № 3598 в Биология на растенията и ботаника

Д. Карагьозова – № 985 в Машиностроене и транспорт

Владимир Добрев – № 1942 в Ядрена физика и физика на частиците

Ивайло И. Христов – № 833 в Биомедицинско инженерство

Александър Рачев – № 882 в Биомедицинско инженерство

Иван Гуцов – № 3598 в Приложна физика

Весела Цакова – № 1263 в Енергия

Милен Георгиев – № 732 в Биотехнологии

Красимир Панайотов – № 667 в Оптоелектроника и фотоника

Стефан Армянов – № 3054 в Енергия

Александър Караманов – № 3598 в Материали

Павел Пешев – № 3978 в Материали

Цветан Дашев – № 869 в Космонавтика и аеронавтика

още от България