Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Безработицата в България падна до рекордно ниските 4,2%

Снимка: Shutterstock

Рекордно ниска безработица у нас отчита Националният статистически институт. За второто тримесечие на годината коефициентът е 4,2 на сто и в сравнение с второто тримесечие на 2018 г. намалява с 1,3 процентни пункта. Общо броят на безработните за периода е 142,0 хил., от които 82,7 хил. (58,2 на сто) са мъже и 59,3 хил. (41,8 на сто) - жени. При мъжете намалението на безработни е от 6,1 на 4,6 на сто, а при жените - от 4,7 на 3,7 на сто.

15,1 на сто от всички безработни са висшисти, 45,1 на сто - със средно образование, и 39,8 на сто - с основно или по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно: 2 на сто за висше образование, 3,4 на сто за средно образование и 12,2 на сто за основно и по-ниско образование.

 

Продължително безработни (от една или повече години) са 84,5 хил., или 59,5 на сто от всички безработни. Коефициентът на продължителна безработица е 2,5 на сто, като в сравнение с второто тримесечие на 2018 г. намалява с 0,7 процентни пункта. Коефициентът на продължителна безработица при мъжете е 2,7 на сто, а при жените - 2.2 на сто.

От общия брой на безработните 25,1 хил., или 17,7 на сто, търсят първа работа.

През второто тримесечие на 2019 г. коефициентът на безработица при най-младите от 15 - 29 навършени години е 6,9 на сто и е с 2,4 процентни пункта по-нисък в сравнение със същото тримесечие на 2018 година. При мъжете коефициентът на безработица (15 - 29 навършени години) е 7,3 на сто, а при жените - 6,3 на сто. В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. този коефициент намалява с 3 процентни пункта при мъжете и с 1,5 процентни пункта при жените.

През второто тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите на възраст 15 и повече навършени години е 3 262,8 хил., от които 1733,2 хил. мъже и 1529,7 хил. жени. Относителният дял на заетите от населението на възраст 15 и повече навършени години е 54,7 на сто, като при мъжете този дял е 60,5 на сто, а при жените - 49,2 на сто.

още от България
28
Вторник
Януари