нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Малки общини с мащабни предприятия - лидери по заплати

Снимка: Shutterstock

Лидерите по заплати остават сравнително малки общини, в които има големи предприятия. Това показва инициативата на Института за пазарна икономика (ИПИ) „265 истории за икономика”.

Пазар на труда

Общините с най-висока заплата в България не са задължително големите областни центрове. Лидерите по заплати остават сравнително малки общини, в които има големи предприятия – основно в енергетиката и добивната промишленост. Икономическите центрове, които имат развита индустрия в своята периферия също имат много сериозна„тежест на картата на средната брутна работна заплата.

Най-високата средна месечна заплата в България за 2018 г. е в община Челопеч* (2 178 лв.). Следват Козлодуй (2 090 лв.), Раднево (1 910 лв.), Пирдоп (1 796 лв.), Девня (1 677 лв.) и Гълъбово (1 598 лв.). София-столица е едва на 8-мо място (1 554 лв.), а топ 10 се затваря от Панагюрище (1 445 лв.).

Високите заплати са в големите икономически центрове и тяхната периферия – особено периферните общини на София и Варна, в минната индустрия и съответно в малките общини от Средногорието, както и в общини с големи енергийни предприятия.

27 общини с безработица под 4% през 2019 г.

Картата на безработицата показва данни за коефициента на безработица по общини. Данните са от Агенция по заетостта, а карти са налични за периода 2017-2019 г.

Общо 27 общини имат коефициент на безработица под 4% през 2019 г. Под 2% е официалната безработица в Столична община и Божурище. След тях се нареждат общините Стара Загора, Челопеч, Пловдив, Варна и Сопот с безработица под 3% през 2019 г. В 16 общини коефициентът на безработица остава над 30%.

120 общини с под 1 000 наети в нефинансовите предприятия

Общинската карта на наетите лица* показва данни за броя на наетите лица в нефинансовите предприятия в страната. На практика данните се отнасят за наетите в частния сектор. Стойностите на показателя са преизчислени от НСИ в еквивалент на пълна заетост.

Броят на наетите в нефинансовите предприятия в столична община е 644 805 души. На следващо място са община Пловдив – 114 448 души и община Варна – 107 593 души. В цели 120 общини броят на наетите лица в нефинансовите предприятия е под 1 000 души. 

*Данните за наетите лица през 2018 г. за три общини – Бойница, Мирково и Челопеч, са конфиденциални по правилата на НСИ и съответно не се публикуват. За общините Бойница и Челопеч екипът на ИПИ използва и ръчно добави данните за 2017 г.

Демография

Големите икономически центрове привличат най-много хора. Kарта на механичното движение на населението показва промяната в населението на общините в резултат на движението (миграцията) на хората – заселвания и изследвания. На тази карта данните са в абсолютен брой, което дава представа за мащаба на движение на хората към най-големите общини.  Общо 73 общини имат положителен механичен прираст през 2018 г., което означава, че броят на заселванията е по-висок от броя на изселванията. Столична община, Пловдив и Варна са традиционно лидери по този показател, като Кърджали и Несебър допълват топ 5 през 2018 г. 

Предстои публикуването и на картата на коефициента на механичен прираст, която вече носи информация за миграционните процеси, отчитайки големината на съответната община. Двете карти следва да бъдат анализирани заедно.

Икономика

София доминира по брой на предприятията

Картата представя броя на нефинансовите предприятия по общини. Столична община е тотален лидер с над 120 318 предприятия, следвана от Варна (28 463) и Пловдив (26 360). В общо 65 общини има под 100 нефинансови предприятия. В топ 10 влиза и община Несебър с 5 510 нефинансови предприятия.

Големите икономически центрове доминират по произведена продукция

Картата представя произведената продукция на нефинансовите предприятия по общини. Данните ясно очертават основните икономически центрове в страната. През 2018 г. лидери по произведена продукция са Столична община (67 млрд. лв.), Бургас (11 млрд. лв.), Пловдив (10 млрд. лв.) и Варна (8 млрд. лв.). Марица е единствената община, която не е областен център и влиза в топ 10 по произведена продукция с 1,8 млрд. лв.

Над 130 млрд. лв. са нетните приходи от продажби в Столична община

Картата представя нетните приходи от продажби на нефинансовите предприятия по общини. Столична община е убедителен лидер през 2018 г. с 130 млрд. лв. нетни приходи от продажби на предприятия, следвана от Пловдив (17 млрд. лв.), Варна (14 млрд. лв.) и Бургас (14 млрд. лв.). Общо 123 общини имат нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия под 100 млн. лв.

още от България