нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Само София и Кърджали добавят население за последните 10 години

София - единственият "печеливш". Снимка: Мениджър Нюз

За десет години - в периода между 2009 и 2019 г., София е успяла да увеличи своето население с почти 80 000 души. Това съобщи икономистът от Института за пазарна икономика /ИПИ/ Адриан Николов по време на онлайн представянето на анализ на ИПИ за икономическото и социалното развитие на областите в Южна България.

Едновременно с това само една област от Южна България е успяла да постигне ръст на населението си - Кърджали,  с около 3500 човека, коментира Николов. Основният фактор за прираста в столицата и Кърджали е механичното движение на населението, а не това, че има баланс между раждаемост и смъртност.

Останалите области регистрират минуси, като най-тежко е положението в Пазарджик и Стара Загора, които са се "стопили" с почти по 38 000 души всяка от тях за наблюдавания десетгодишен период. 

Така например, Стара Загора през 2009 г. е имала 351 хиляди души население, през 2019 г. то е 313 хиляди души. Трябва да се има предвид също, че след преброяването на населението тази есен вероятно ще има още корекции, уточни за Мениджър нюз Адриан Николов.

Предполага се, че тъй като Пазарджик е между Пловдив и София, а Стара Загора е между Бургас и Пловдив, най-вероятно хората, които са напуснали тези области, са се насочили към Пловдив, София и Бургас.  Липсата на прираст в областите, които привличат население /с изключение на София/ може да се обясни с поне два фактора: 1) негативен естествен прираст, който "изяжда" позитивния механичен прираст - ако естественият прираст е по-нисък, от механичния населението намалява въпреки позитивните миграционни процеси; 2) продължаваща миграция извън страната, поясни за Мениджър нюз икономистът

В тази ситуация освен София няма печеливш, коментира още Адриан Николов и допълни, че това е обяснението до някаква степен и за динамиката на цените на жилищата през последните няколко години в столицата, за острия недостиг на места в детските градини, за проблемите в инфраструктурата, която особено в по-новите квартали, не може да навакса на този бърз ръст на населението.

Колкото до показател Естествен прираст на населението, той е почти еднакъв за повечето области на юг, посочи икономистът. За разлика от него, показателят за механичното движение веднага онагледява кои области са "магнит" за работна сила и за по-млади хората. "Кърджали стои като очевиден победител с висок механичен прираст през 2019 г., но там върху миграционните процеси има влияние на изборния цикъл", коментира експертът.

Пловдив застава пред София като привлекателен център за миграция, което според икономиста показва доколко местната индустрия е "гладна" за кадри. Бургас също е привлекателен за населението, но там и местните движения са от значение, като трябва да се отчита и влиянието на ръста на туристическия сектор през последните няколко години. Съответно пък малките области са големите донори на население, като Сливен, който е загубил десет промила през 2019 г. Близко до тези стойности са Смолян  и Кюстендил.

София област от една страна става все по-предпочитано място за живеене от хора, които работят в столицата, но пък и губи население - най-вероятно в полза на София, коментира експертът. Той уточни, че ако се разглежда в цялост - столицата и периферията, ще има нетен положителен ефект при населението.

По отношение на бедността динамиката като цяло е негативна в десетгодишното проучване на ИПИ. Водещите икономически центрове успяват да се откъснат, а тези между тях имат все по-негативен тренд, обобщи експертът и допълни, че разликата се дължи основно и на дела на хората с висше или поне средно професионално образование.

В последните десет години, се отчита леко повишаване на дела на населението, което е под линията на бедността в страната във всички области освен Ямбол, която успява да балансира, а Кърджали свива този дял. Това обаче до известна степен е статистически ефект, защото ръстът на заплатите и на доходите вдига нагоре линията на бедността. Според икономиста най-видим проблем в това отношение има в Благоевград, където има влошаване на ситуацията на пазара на труда, закриване на няколко големи предприятия, свиване в туризма през последната година и когато станат известни данните за 2020 г., ще се види, че бедността там се е "изстреляла" още по-нагоре. София, която "диктува" националната линия на бедност, успява да се задържи с най-нисък дял на хората под линията на бедност и да помогне за подобряването на положението например в Перник.

 

още от България