Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Все по-дълго работим за попълването на хазната. Денят на данъчната свобода идва чак на 18 май

149

Графиката показва как в последните 10 години непрекъснато се увеличават дните, в които работим само за попълването на държавната хазна. Илюстрация: ИПИ

Все по-късно настъпва Денят на данъчна свобода у нас - моментът, в който данъкоплатеца спира да работи за попълването на държавната хазна. Тази година, той ще настъпи чак на 18 май, изчисляват експертите от ИПИ. На практика, това означава, че колкото по-дълго работим в календарната година за осигуряването на бюджетните приходи, толкова повече нараства данъчната тежест, обясняват те. И тъй като най-голям дял от нея се пада на работещите българи, за тях Денят на данъчната свобода идва чак в края на юни

През новата 2019 г. в държавната хазна е планирано да постъпят рекордните 43,9 млрд. лв. приходи. Средно за един календарен ден българите ще изработват по 319 млн. лв., което означава, че ще са ни необходими 138 дни, за да попълним хазната. Казано с други думи, Денят на данъчна свобода, в който гражданите ще спрат да работят за държавата и ще започнат да работят за себе си, през 2019 г. настъпва на 18 май.  Така нареченият Tax Freedom Day измерва кога държавната хазна ще се попълни, ако всичко изработено бъде незабавно изземвано. Въпросните 138 дни за достигането на символичната граница, която маркира Денят на данъчната свобода отразяват общите приходи в консолидираната фискална рамка за 2019 г., но от ИПИ подчертават, че има някои специфични моменти, които следва да се отчетат:

  • Живеещите в България отново ще получат помощ от европейските данъкоплатци, които ще ги „отменят” за малко над 8 дни работа към държавата. Това отразява заложените в бюджета близо 2,7 млрд. лв. помощи от ЕС. Местните данъкоплатци ще работим до 9-ти май за държавата, а в дните до 18-ти май ще бъдем отменени от европейските данъкоплатци. Въпреки това деление експертите от ИПИ се спират на 18-ти май за официалната дата на данъчната свобода, тъй като според тях тя с най-голяма точност отчита преразпределението през приходната част на бюджета;
  • Освен изчислените 138 дни трябва да се отчетат и планираните 2 дни за отработване, които отразяват заложения дефицит от 600 млн. лв. по консолидираната фискална програма. Традиционно през последните години в бюджета се залага дефицит, което означава, че държавата планира да харчи повече, отколкото събира като приходи. През последните три години обаче (2016-2018 г.) този дефицит не се реализира и бюджетите излизаха на излишък. През 2018 г., ако се повтори този сценарий, може и да няма дни за отработване;
  • Най-много дни от общо нужното време за попълването на хазната през 2019 г. ще отделим, за да попълним приходите от ДДС – 34 дни. За приходите от акцизи ще са ни нужни близо 17 дни. За осигуровките ще ни е нужен малко над месец – 24 дни за социално осигуряване и 9 дни за здравно. Приходите от подоходните данъци ще попълним за близо 12 дни, а тези от корпоративни данъци – за малко над 8 дни. Други почти 7 дни ще работим, само за да платим държавните и общински такси.

Тенденцията дните, нужни на българските данъкоплатци да попълнят тяхната част от бюджета, да бъдат все повече е устойчива, наблюбадава се от няколко години. Удължаването на този период означава, че реално данъчната тежест в страната нараства. Преразпределението през приходната част на бюджета се планира да достигне 37,7%, което е най-високата стойност за последните 10 години. Пример за покачването на данъците са осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, за които отделяме все повече през последните години – през 2017 и 2018 г. имаше покачване на вноската за пенсия с по 1 процентен пункт на година, а през 2019 г. беше покачен максималният осигурител праг. За съжаление, през последните 10 години, след въвеждането на плоския данък от 2008 г., нямаме примери за намаление на данъчната тежест у нас, посочват още от ИПИ.

Сметката разпределя данъчното бреме върху абсолютно всички български граждани (включително деца, пенсионери и т.н.), но именно работещите понасят в най-голяма степен тежестта на хазната. За работещите българи данъчната тежест е близо 50%, тоест за тях Денят на данъчна свобода идва чак в края на юни. През следващата седмица ИПИ ще обнови с данните за 2019 г. и специализираната страница "Моите данъци" – www.kolkodavam.bg, където всеки ще може да изчисли своята лична данъчна тежест.

още от България
23
Петък
Август