Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Ако днес не засадим дърво, ще има ли утре градове?

Снимка: Дияна Георгиева / Мениджър Нюз

За първи път в историята на човечеството повече от 50% от населението на света живее в градове и населените места. До 2050 г. тази цифра ще достигне 66%. Преминаването от селските към градските райони, особено в Африка и Азия, се дължи на бедността и свързаните с нея социално-икономически фактори. 

Бързият растеж на градовете в повечето случаи се развива без планирана стратегия за използване на земята. Произтичащият от това натиск от страна на населението води до много вредно въздействие върху горите, ландшафтите и зелените площи в и около самите градове. 

Екологичното въздействие на урбанизацията често се влошава от изменението на климата и включва увеличаване на замърсяването, намаляване на хранителните ресурси, увеличаване на бедността и способства за зачестяването на екстремните климатични събития.

Дърветата в града помагат за смекчаването на някои от отрицателните въздействия и социалните последици от урбанизацията, което прави градовете по-малко податливи на последиците от тези промени. 

Ето 9 причини да се засаждат дървета в градските райони, с цел те да станат по-устойчиви в социално-икономически и в екологичен аспект:

  1. Дърветата допринасят за подсигуряване на храната, дарявайки на хората и животните плодове, ядки и зеленина. 
  2. Дърветата играят важна роля за увеличаване на градското биоразнообразие, осигурявайки на растенията и животните благоприятно местообитание, храна и защита.
  3. Едно възрастово дърво може да поеме до 150 кг CO 2 годишно. Поради това дърветата играят важна роля в смекчаването на изменението на климата. Дърветата спомагат за подобряване на качеството на въздуха, особено в градовете с висока степен на замърсяване, правейки ги по-здравословно място за живеене.
  4. Стратегическото разположение на дърветата в градовете помогага за охлаждането на въздуха с 2 до 8 градуса по Целзий, като по този начин намалява негативният ефект от "претоплянето" в градовете и спомага на градското население да се адаптира към последиците от изменението на климата. 
  5. Големите дървета са отлични филтри за градски замърсители и фини прахови частици. Те абсорбират замърсяващите газове (например въглероден оксид, азотни оксиди, озон и серни оксиди) и филтрират малки частици от въздуха, като прах, сажди или дим, като ги задържат на повърхността на листата и кората.
  6. Проучванията показват, че градските зелени площи и възможността за достъп до тях спомагат за подобряване на физическото и психическото здраве на хората, например чрез понижаване на кръвното налягане и намаляване на стреса. Това, от своя страна, допринася за благосъстоянието на градското население.
  7. Възрастните дървета регулират водните потоци и играят ключова роля в намаляването на риска от природни бедствия и предотвратяване на наводненията. Например едно вечнозелено дърво може да поеме повече от 15 000 литра вода годишно.
  8. Дърветата също спомагат за икономия на енергия. Например правилното разположение на дърветата около сградите може да намали нуждата от климатизация с 30% и да намали разходите за отопление през зимата с 20-50%.
  9. Планирането на градски пейзажи с дървета води до увеличение на стойността на недвижимите имоти с почти 20% и привлича туризма и бизнеса.

Град с добре планирана и правилно управлявана инфраструктура е екологично по-устойчив и справедлив по отношение на хранителната сигурност, намаляване на бедността, подобряване поминъка, смекчаване последиците от изменението на климата, по-лесната адаптация, намаляване риска от природни бедствия и опазването на екосистемите. Дрветата осигуряват комбинация от ползи, койито трикратно надхвърлят инвестицията по тяхното засаждане и грижата за тях.

Необходимо е днес да засаждаме дървета за бъдещите поколения, призовава Организацията за прехрана и земеделие на ООН.

още по темата
още от Екология