Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

От А до Е - L’Oréal въвежда еко етикет на всеки свой продукт

Кредит: L’Oréal

Глобалният козметичен бранд  L’Oréal обяви старт днес на новата си програма за устойчиво развитие, в която е заложена бизнес трансфомация на компанията, съобразена с концепцията за планетарните граници*.

Част от нея е въвеждането на изцяло нов механизъм за етикетиране, посочващ екологичното и социалното въздействие на всеки козметичен продукт от портфолиото на компанията. Еко етикетите на L’Oréal ще включват оценка по скалата от А до Е, като продуктът „А“ е еталон за „най-добър клас“ по отношение на въздействието върху околната среда. Методът е одобрен от независими научни експерти, а данните са потвърдени от независимия одитор Bureau Veritas Certification. Етикетите и резултатите ще бъдат достъпни на уеб страниците на продуктите. Първият бранд, който ще въведе механизма тази година, е Garnier за всички свои продукти за коса. Garnier е третата по популярност марка за красота в световен мащаб и е лидер на пазара във Франция. Новото етикетиране постепенно ще бъде налично и в други страни, както и за други марки и продукти на L’Oréal.

Въвеждането на новите етикети е елемент от цялостната философия на L'Oréal, в която активното присъствие на бизнес екосистемата - клиенти, доставчици и потребители е част от нейната корпоративна социална отговорност. Класифицирането на продуктите дава възможност на потребителите занапред да имат погледа, който им позволява да избират продукти, щадящи околната среда.

С новата си програма за устойчиво развитие „L’Oréal за бъдещето“ козметичната група си поставя доста амбициозни цели с краен срок за изпълнение до 2030 г. и ускорява трансформацията си към устойчив бизнес модел, силна социална ангажираност и грижа за планетата.

Компанията поема ангажимент:  

До 2025 г. всички фабрики на L'Oréal да постигнат въглеродна неутралност чрез подобряване на енергийната ефективност и използване на 100% възобновяема енергия;

До 2030 г. 100% от пластмасите, използвани в опаковките на продуктите на L’Oréal, да бъдат или от рециклирани, или от биологични източници;

До 2030 г. цялата козметична група да намали с 50% парниковите си емисии на завършен продукт в сравнение с 2016 г.

* „Планетарните граници“  е понятие, определящо лимита, отвъд който ще бъде нарушен капацитета на Земята като местообитание за човешкия вид и неговото развитие.

още от Екология