нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Умни контейнери за разделно събиране във Велико Търново

Източник: Еко Партнърс АД

Иновативната система „Умни контейнери“ на най-бързо растящата у нас компания за разделно събиране на отпадъци от опаковки Еко Партнърс България АД ще бъде въведена във Велико Търново. Компанията вече е сключила договор с фирмите за изграждане на системата за интелигентно разделно събиране, като се очаква в началото на следващата година тя да заработи напълно по отношение на контейнерите за разделно събиране на отпадъци от пластмаса, хартия, метал и стъкло в град Велико Търново. Това ще подпомогне процеса по управление на разделно събраните отпадъци от опаковки и се очаква да доведе до подобряване на цялостното състояние и визия на градските пространства.

„От няколко години проучваме решенията в тази област. Радваме се, че община Велико Търново заяви своите интерес и готовност да бъде нашата община-пионер, в която да въведем такъв тип технология за първи път в нашите системи за разделно събиране.“, поясняват от Еко Партнърс България АД. „След внедряването ѝ ще можем да следим непрекъснато в реално време нивото на запълненост на контейнерите, местоположението им, температурата в тях, както и кога има налично преместване, вдигане, изпразване, което позволява и да се противодейства значително по-ефективно на опитите за вандализъм. Ще имаме широки възможности за промяна на маршрутите за обслужване на контейнерите, което ще намали до минимум „празните“ курсове.“, допълват от компанията. Очакванията са това да доведе до оптимизиране на финансови средства, технически и човешки ресурси, да минимизира неприятните гледки и затрудненията за жителите от препълнени контейнери и излишния трафик, който обслужването на съдовете създава. И не на последно място системата „Умни контейнери“ ще спомогне за намаляването на вредни емисии във въздуха. „Вярваме, че такива решения цялостно ще оптимизират и подобрят услугите ни в общините, а те ще имат само ползи от това.“, казват от Еко Партнърс България АД

Вече 5 години компанията доказва на българските общини и бизнеса своята висока ангажираност с проблемите на околната среда и в частност с отпадъците от опаковки, като с бързи темпове настига по пазарен дял и популярност своите по-големи конкуренти.

„Изградихме системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки в 18 общини, като се стараем да бъдем максимално адаптивни към нуждите им, същевременно ежегодно преизпълнявайки заложените цели за рециклиране в законодателството.“, споделят от Еко Партнърс АД. „Вследствие на удобството, което създаваме за хората, и повишаващите се информираност и ангажираност на хората за правилно разделно събиране на отпадъците от опаковки, за които вярваме, че сме допринесли чрез нашите информационни и образователни кампании, събираме все повече и все по-добре разделен отпадък.“, отчитат от компанията. „Така, заедно с гражданите, поставяме все по-висока летва за качеството на своите услуги и за ефективността на управлението на отпадъци в България изобщо, която се опитваме да надскачаме непрекъснато.“, допълват от Еко Партнърс АД. Част от постигането на  стратегическите цели на компанията е да търси и идентифицира потенциални нови възможности за подобряване на разделното събиране в страната.

Във визията и плановете си за развитие компанията залага все повече на иновативни технологични решения.  Миналата година Еко Партнърс стартира нова услуга по разделно събиране на стъклени отпадъци от търговски обекти в гр. София. С помощта на иновативна технологична разработка – машина за трошене на стъклени бутилки и буркани, компанията помага на различни обекти, в т.ч. барове, ресторанти, хотели и др., да пестят място и време на персонала си, като извозва натрошеното стъкло от самите обекти и гарантира неговото рециклиране.

Източник: Еко Партнърс България АД

още от Екология