Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

13 банки наддават за кредитно финансиране на "Булгартрансгаз"

Снимка: Shutterstock

13 банки и финансови институции подадоха 10 оферти на кредитиране на инвестиционната програма на "Булгартрансгаз" за 542 млн. евро. В началото на юни компанията обяви набиране на кредитно финансиране за 400 млн. евро, като в процедурата беше заложена възможността дружеството да увеличи размера на кредитното финансиране, в случай че получи достатъчно икономически изгодни оферти.

Целта на процедурата бе осигуряване на финансов ресурс за реализация на инвестиционната програма на дружеството, насочена към диверсификация на източниците, повишаване на сигурността на доставките и позициониране на страната като газоразпределителен център в региона. Публикуваната покана предизвика интереса на около 20 финансови институции, като 17 подадоха необходимите документи, гарантиращи неразкриване на чувствителна информация за „Булгартрансгаз“ ЕАД. До крайния срок за подаване на оферти – 30 юни 2020 г., бяха получени 10 оферти за предоставяне на кредитен ресурс от общо 13 финансиращи институции – банки и международни финансови институции. 

Общият размер на получените оферти е на стойност 542 млн. евро. Лихвените нива варират за всяка от 6-те години на кредита, като най-ниският предложен лихвен процент е 1,35%, а най-високият – 3,50%. 

В резултат на проведената процедура са получени и оценени офертите на световно признати банки и на международни финансови институции, извършващи дейност въз основа на междуправителствени споразумения: ING Bank N.V., Ситибанк Европа АД, „Райфайзенбанк България“ ЕАД, Уникредит Булбанк АД, Обединена българска банка АД, International bank for economic co-operation, Юробанк България АД, Банка ДСК АД, VTB Bank Europe SE, Обединение „Българска банка за развитие“ – Международна инвестиционна банка - „Общинска банка“. 

Резултатите от проведената процедура са одобрени от органите на управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД и ще бъде стартиран процес по уточняване на условията на конкретни договори с финансиращите институции. 

Поради големия интерес от страна на финансиращите институции към процедурата, обявена от „Булгартрансгаз“ ЕАД и поради факта, че предложените от финансиращите институции лихвени проценти са икономически по-изгодни от тези, заложени в сключените договори с Обединение Консорциум „Аркад“ и ДЗЗД „Ферощал Балкангаз“ - избраните изпълнители за реализацията на проекта „Балкански поток“, „Булгартрансгаз“ ЕАД има възможност да реализира спестявания от лихви в размер на 65 млн. евро. 

Участието на утвърдени световни и български финансови институции в процедурата за набиране на кредитен ресурс, както и предложеното от тях значително по размер финансиране, е висока оценка за значимостта на проектите, които „Булгартрансгаз“ ЕАД реализира и тяхната ключова роля за диверсификация на енергийните доставки, съобщават от дружеството. 

още по темата
още от Енергетика