нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Зелената енергия в Европа за първи път задмина произведената от изкопаеми горива

Shutterstock

Електроенергията, произведена от възобновяеми енергийни източници, в Европа за първи път е била повече от тази, генерирана от изкопаеми горива в рамките на цяла една година. Това показва детайлен анализ на енергетиката на Стария континент за 2020 г.

Докладът е  изготвен от Ember, независим тинк-танк, основан през 2008 г., който събира и обработва информация относно глобалния преход при производството на електроенергия. В документа, който се изготвя за пета поредна година, се вземат данни за всички страни от ЕС. Основният ефект идва от спада на икономическата активност по време на мерките срещу COVID-19.

Източници на електроенергия в ЕС
  Изкопаеми горива Възобновяеми източници
2015 42% 30%
2016 43% 30%
2017 44% 30%
2018 42% 32%
2019 40% 34%
2020 37% 38%
Източник: Ember  

Анализът показва, че ВЕИ са генерирали 38% от електричеството в ЕС, докато изгарянето на изкопаеми горива като въглища и природен газ е произвело 37%. Въпреки това скоростта, с която се увеличава делът на зелената енергия, е все още бавна, за да се изпълнят целите за намаляване на парниковите газове с 55% до 2050 г.

Специално за България документът показва, че производството на енергия от вятърни и соларни централи у нас се увеличило от 2% от цялата електроенергия през 2010 г., на 6% през 2015 г., до 8% през 2020 г. Също така произведената от въглищни ТЕЦ у нас електроенергия е възлизала на 14 тераватчаса през 2020 г., с 22% по-малко в сравнение с 2019 г. Но изгарянето на въглища все още е основно за българската енергетика и представлява 33% (при ниво от 40% през 2019 г.) от общия обем. Единствено Полша (70%) и Чехия (40%) имат по-голям дял на въглищните ТЕЦ-ове в енергетиката си.

Най-голям дял на въглищните ТЕЦ в Европа през 2020 г. 
  Дял на въглищните ТЕЦ Дял на соларни и вятърни ВЕИ
Полша 70% 11%
Чехия  40% 4%
България 33% 8%
Германия 24% 33%
Гърция 15% 27%
Дания 15% 61%
Унгария 11% 7%
Нидерландия 7% 19%
източник: Ember  

Заедно с газовите централи изкопаемите горива отговарят за 40% от електричеството у нас, АЕЦ произвежда 41%, а останалите 19% - във всички видове централи на възобновяеми енергийни източници.  

Производството на електроенергия от вятърни централи се е увеличило с 9%, а от соларни – с 15%. От 2015 г. това са основните двигатели на зелената електроенергия, като няма растеж в производството от биоенергия и ВЕЦ. Но вятърната и слънчевата електроенергия трябва да се утрои, за да се изпълнят европейските цели за 2030 г. – от 38 тераватчаса среден растеж на година в периода 2010-2020 г. до 100 тераватчаса за 2020 г. – 2030 г. Специално през 2020 г. увеличението възлиза на 51 тераватчаса.

Така вятърната енергия е генерирала 14% от електричеството в Европа, ВЕЦ – 13%, биоенергията – 6%, соларните централи – 5%.

В същото време производството на електроенергия от въглища се е понижило с 20% през 2020 г. и е вече два пъти по-малко в сравнение с 2015 г. Генерирането на ток от природен газ се е понижило с 4% през 2020 г., а ядрената енергетика – с 10%. Това е и най-големият спад на произведената в АЕЦ електроенергия.

Като цяло енергията в Европа е била с 29% по-чиста през 2020 г. в сравнение с 2015 г., като въглеродните емисии средно на един прозиведен киловатчас са се понижили от 317 грама СО2 на 226 грама.

Източници на електроенергия в ЕС
  Изкопаеми горива Ядрена електроенергия ВЕИ
Швеция 2% 30% 68%
Франция 9% 67% 23%
Финландия 16% 34% 50%
Словакия 19% 54% 26%
Австрия 21%   79%
Дания 22%   78%
Испания 34% 22% 43%
Белгия 35% 39% 26%
Румъния 36% 20% 44%
Средно за ЕС 37% 25% 38%
Унгария 38% 48% 15%
България 40% 41% 19%
Португалия 41%   59%
Германия 44% 11% 45%
Чехия 51% 37% 12%
Италия 57%   43%
Ирландия 59%   41%
Гърция 64%   36%
Нидерландия 72% 3% 25%
Полша 83%   17%
Източник: Ember  *Заб.: изкопаеми горива включват въглища и природен газ, ВЕИ - водни, вятърни, соларни и биогорива
още от Енергетика