нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Само 5% от фирмите в България ползват изкуствен интелект под някаква форма

Снимка: Shutterstock

Само 5% от фирмите в България с над 10 служители са използвали изкуствен интелект (ИИ) под някаква форма през миналата година, показват данните на европейската статистическа служба Евростат.

От Евростат отбелязват, че изкуственият интелект представлява област от стратегическо значение и е ключов двигател за икономическо развитие. Той може да осигури решения на много предизвикателства, включително лекуване на болести и свеждане до минимум на негативното въздействие на хората върху околната среда. Изкуственият интелект дава на машините и системите възможност да анализират средата си и да вземат до известна степен автономни решения за постигането на конкретни цели.

През 2020 г. средно 7% от компаниите в ЕС с над 10 служители са използвали различни приложения на технологии за изкуствен интелект.

Според данните на Евростат 2% от предприятията са използвали машинно обучение за вътрешен анализ на големи данни. Чатбот услугите, при които виртуален агент генерира отговори на въпроси на клиенти, са се използвали също от 2% от компаниите. Такъв е и процента на компаниите,  използвали сервизни роботи, за които е характерна известна степен на автономност и които имат приложение при опасни или повтарящи се задачи, като например почистването на отровни субстанции, сортирането на стоки в складове и подпомагането на клиенти при пазаруване.

Сред страните членки на ЕС, най-голям дял на компаниите, използващи изкуствен интелект, се наблюдава в Ирландия – 23% от фирмите с над 10 служители. Следват Малта (19%), Финландия (12%) и Дания (11%).

Най-нисък е делът в Латвия, където едва 2% от фирмите са използвали различни приложения на изкуствения интелект. По 3% е делът в Словения, Унгария и Кипър, а в Полша резултатът е 4%.

още от ЕС