нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Жилища на достъпни цени с качествена вода и баня - основно европейско право?

Shutterstock

ЕС да признае достъпа до достойни жилища на достъпни цени като приложимо основно право на човека и да настоява за мерки за премахване на бездомността, призова Европарламентът с гласувана днес резолюция, приета с 352 гласа „за“, 179 „против“ и 152 гласа „въздържал се“.

Достойното жилищно настаняване трябва да включва достъп до чиста и висококачествена питейна вода, подходящи санитарни и хигиенни съоръжения, както и свързване с канализационните и водните мрежи, се посочва в нея. Правото на подходящо жилищно настаняване е основно право на човека, което следва да бъде заложено в националното и европейското право, отбелязват евродепутатите.

На равнище ЕС трябва да бъдат въведени минимални задължителни изисквания за здравословни домове, които включват качество на въздуха в затворени помещения и са в съответствие с насоките на Световната здравна организация СЗО, заявяват евродепутатите. Те също така призовават Комисията и държавите членки да дадат приоритет на намаляването на емисиите и да повишат енергийната ефективност чрез саниране на жилищата.

Жилища на достъпни цени

Евродепутатите също така призовават държавите членки и регионалните и местните органи да въведат правни разпоредби за защита на правата на наемателите и обитателите на собствени жилища. Жилищата се считат за достъпни, ако оставащият бюджет на обитателя е достатъчен поне за покриване на други съществени разходи. Въпреки че този праг понастоящем е определен на 40 %, повече от една четвърт от европейските наематели в търговски жилища изразходват по-висок процент от доходите си за покриване на наем, като средните цени на наеми продължават да растат.

„Европейските правила често по-успешно защитават печалбите, генерирани от жилищния пазар, отколкото хората, които се нуждаят от покрив над главата си.", заяви докладчикът Ким Ван Спарентак (Зелените/ЕСА, Нидерландия).

"Необходимо е ЕС да засили дейностите си и да използва всички налични инструменти, за да изпълни работата си заедно с държавите членки. Докладът предлага конкретни решения за предприемане на действия на всички равнища. Можем да решим жилищната криза, ако искаме, и можем да сложим край на бездомността до 2030 г.“, допълва той. 

В резолюцията се отбелязва, че в много държави от ЕС процентът на бездомността се е увеличил през последното десетилетие вследствие на нарастващите жилищни разходи и съкращаването на социални програми и обезщетения. Повтаря се и предишният призив на Парламента за общоевропейска цел за слагане на край на бездомността до 2030 г. Евродепутатите смятат още, че трябва да се запазят извънредните мерки за предотвратяване на бездомността и за защита на бездомните хора по време на кризата с COVID-19 - по-специално мораториумите върху отстраняването от имот и прекъсването на енергоснабдяването, както и предоставянето на временно жилищно настаняване.

Те посочват още, че експанзивният растеж на краткосрочното ваканционно отдаване под наем води до премахване на жилища от пазара и покачване на цените, което може да затрудни значително живота в градските и туристическите центрове.

още от ЕС