нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

По-ниски данъци и повече стимули за двигателите на растеж в Алтернативния бюджет на ИПИ

България трябва да прехвърли усилията си от компенсиране на пострадалите от COVID-19 към стимулиране на онези компании, които имат  желание и възможност да се разрастват и да са двигатели на растежа. Това заяви главният икономист на Института за пазарна икономика Лъчезар Богданов по време на представянето на традиционния Алтернативен бюджет, който института всяка година изработва. Той добави, че дори и  без коронавирус кризата България е изоставаща в икономическия растеж, като само в нашия регион има пет други държави, които по-бързо стопяват разликата с богатите страни от Западна Европа.

Основните акценти на алтернативния бюджет тази година са:

По-ниски данъци – Това включва ускорена данъчна амортизация за инвестициите в машини; Намаляване с 5 процентни пункта на осигурителната тежест за наетите в частния сектор. Насърчаване на заетостта и преквалифицирането на работещите в нови или растящи предприятия.

Съкращаване на разходи – по-ефективно насочени социални разходи - например семейни помощи за деца с доходен критерий и насочени към нуждаещите се домакинства. Премахване на субсидии и специални данъчни преференции, изкривяващи конкуренцията. Нужно е и повишаване на данъчната събираемост чрез затваряне на „вратички“ за неспазване на правилата.

По-ефективен публичен сектор: Повишаване на възнагражденията в бюджетната сфера при две условия: явен дисбаланс и недостиг на кадри (както например при медицинските сестри) и провеждане на структурни реформи (например чрез премахване на регулации, реорганизация на дейността), водещи до оптимизация на персонала. Ускоряване на реформите чрез смели стъпки, включително например при използването на електронни услуги, което ще позволи съкращаване на разходите за текуща издръжка и заплати в администрацията.

По-бързи структурни реформи: От 2021 г. сме в уникалната ситуация Европейският съюз буквално да дава „пари срещу реформи“. Предлагаме с подготвяния национален план за възстановяване да се заложат амбициозни и бързи реформи още за 2021 г. Това ще отвори достъпа до средства от Механизма за възстановяване и устойчивост, които да подкрепят промените и реформите.

Алтернативният бюджет на ИПИ оставя 3 млрд. лв. повече в бизнеса за инвестиции и създаване на продуктивни работни места, съкращава неефективни разходи от 2 млрд. лв. и има с 1 млрд. лв. по-нисък дефицит от заложения в закона.

„Моментният стимул е добре – в момента икономиката има нужда от него, но той не трябва да става за сметка на фискалната дисциплина, която имахме през последните години“, отбеляза друг представител на ИПИ Калоян Стойков. Той коментира, че прогнозата на Министерството на финансите, че в следващите не една, а цели 3 години, освен настоящата, България ще има дефицит по бюджета, е много. „Още повече че повечето от предложените мерки, които изглеждат като временни, всъщност представляват социални плащания, които много трудно ще могат да бъдат преустановени, веднъж след като икономиката да се възстанови“, коментира икономистът Калоян Стойков.

„Голямата задача на България е как тя да осигури условия за просперитет и забогатяване. Докато 2020 г. фокусът е преодоляване на неочаквания срив, то през 2021 г. фокусът трябва да се подпомогне процесът на икономическо възстановяване. Нашият алтернативен бюджет е насочен към бързо възстановяване на растежа с по-ниски данъци за двигателите на възстановяването. В него са залегнали съкращаване на неефективни разходи, свиване на дефицита, допълнителни субсидии за разширяване на работните места, защото бизнесът най-добре знае как да посрещне дефицитите между нуждите на икономиката и производството на образованието“, добави Лъчезар Богданов.

Държавният бюджет на страната за 2021 г. ще струва по 7557 лв. на всеки данъкоплатец, показват изчисления на ИПИ, представени в т.нар. разходна бележка, която Институтът традиционно изготвя по разчетите на представената в парламента за обсъждане държавна план-сметка за следващата година. Ето как изглежда тя:

още от Финанси