Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Над 4% ръст на средната работна заплата отчита НСИ, вече е 1260 лева

Снимка: Shutterstock

С 4.3 на сто расте средната месечна работна заплата през второто тримесечие спрямо първото и така достига нива от 1 260 лв., показват обявени днес предварителни данни на Националния статистически институт. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2019 г. в обществения сектор нараства с 11 на сто, а в частния - с 12.4 на сто.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - с 9.1 на сто, и "Хотелиерство и ресторантьорство" и "Образование" - по 7.3 на сто. 

Средната брутна месечна работна заплата за април 2019 г. е 1 281 лв., за май - 1 246 лв., и за юни - 1 253 лева.

През второто тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата нараства с 12 на сто спрямо второто тримесечие на 2018 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности "Други дейности" - със 17.3 на сто, "Операции с недвижими имоти" - с 16.5 на сто, и "Образование" - с 15.5 на сто. 

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите по трудово и служебно правоотношение през второто тримесечие на 2019 г. са:

  • "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения" - 3 053 лева, "Финансови и застрахователни дейности" - 2 174 лева.
  • "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 2 048 лева.
  • Най-нископлатени са били наетите в икономическите дейности: "Хотелиерство и ресторантьорство" - 782 лева, "Други дейности" - 924 лева, "Строителство" - 974 лева.

Нарастват и наетите по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2019 г. - с 33.9 хил., или с 1.5 на сто, спрямо края на март 2019 г., като достигат 2.35 милиона.
В сравнение с края на първото тримесечие на 2019 г. най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 28.4 на сто, "Операции с недвижими имоти" - със 7.9 на сто, и в "Селско, горско и рибно стопанство" - с 3.6 на сто. Най-голямо намаление на наетите по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност "Образование" - с 2.4 на сто.
В края на юни 2019 г. в сравнение с края на юни 2018 г. наетите по трудово и служебно правоотношение намаляват с 3.0 хил., или с 0.1 на сто.
 

още от Финанси
09
Понеделник
Декември