нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

ОББ Асет Мениджмънт обяви вливането си в белгийската KBC Асет Мениджмънт

Архив/ ОББ

KBC Асет Мениджмънт Н.В., Белгия и ОББ Асет Мениджмънт* -  и двете част от белгийската финансова група КВС - обявиха, че се сливат. В България компанията ще бъде представлявана от регистрирания тук клон, опериращ под наименованието „ОББ Асет Мениджмънт”.

Правното сливане е следващата стъпка към консолидирането на бизнеса на белгийската група KBC в България. По-рано през тази година KBC Асет Мениджмънт Н.В., Белгия стана едноличен собственик на капитала на ОББ Асет Мениджмънт АД. Последвалата интеграция има за цел да подобри качеството и ефективността чрез по-нататъшното разширяване обхвата на дейностите по управление на активи в България. Няма да има промени за инвеститорите от правното сливане, уточняват специално от финансовата институция. Компанията ще продължи да предлага същите продукти и да управлява същите фондове, като същевременно подобрява тяхната ефективност и позициониране. Ценното предложение за инвеститорите се състои от смесени фондове, такива, включващи множество активи и специализирани местни фондове, ExpertEase фондовете на КВС, които се вписват в зоната на комфорт на клиентите и фондове, чиито дялове комбинират инвестиционен и застрахователен компонент (SIVEK Global funds). Компанията ще продължи да работи през мрежата за дистрибуция на Обединена българска банка.

Правното вливане на ОББ Асет Мениджмънт в KBC Асет Мениджмънт Н.В., Белгия, ще ни позволи да увеличим още повече добавената стойност, която предлагаме на инвеститорите си чрез нашия международен експертен опит, както и да укрепим лидерската си позиция в България.,  коментира Йохан Лема, Главен изпълнителен директор на КВС Асет Мениджмънт Груп.

Всякаква актуална информация, относима към инвеститорите, ще бъде също така публикувана на корпоративния уебсайт в специално създаден за тази цел раздел, поясняват от ОББ.

*"ОББ Асет Мениджмънт" АД е лицензирано управляващо дружество с решение на Комисията за финансов надзор от 2004 година. То е организирало осем колективни инвестиционни схеми в лева и една колективна инвестиционна схема в евро.

Управляваните от него фондове са едни от най-успешните български колективни инвестиционни схеми за инвеститорите, които им осигуряват достъп до българските и международните капиталови пазари.

От юни 2017 г. фонд мениджърът е част от "KBC Груп България", в която влизат ОББ, ДЗИ, "ОББ Интерлийз", "ОББ Факторинг", "ОББ Застрахователен брокер", "ОББ Метлайф ЖЗД".

Акционери в управляващото дружество са "Обединена българска банка", притежаваща 90,86% от капитала, и KBC BANK, Белгия, която контролира 9,14% от акциите с право на глас.

 

още от Финанси