Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Средната работна заплата у нас гони 640 евро и пак е под минималната в Гърция

86

През март 2019 г. средната работна заплата е 1247 лв. , което преизчислено в евро е 637,61. Това е с 5,3% повече в сравнение с април и с 12,6% спрямо март 2018 г., показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

През първото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3,148 млн.

От тях 1,681 млн. са мъже и 1,466 млн. - жени. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 52,7 на сто, като при мъжете този дял е 58,7 на сто, а при жените – 47,2 на сто.

През първото тримесечие на 2019 г. броят на безработните лица е 165,3 хил., от които 95 хил. (57,5 на сто) са мъже и 70,3 хил. (42,5 на сто) - жени. Коефициентът на безработица е 5 на сто и в сравнение с първото тримесечие на 2018 г. намалява с 0,7 процентни пункта. Коефициентът на безработица за мъжете е 5,3 на сто, а за жените – 4,6 на сто.

По предварителни данни през първото тримесечие на 2019 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 12,9 на сто спрямо първото тримесечие на 2018 година.

Увеличението в индустрията е с 11,4 на сто, в услугите - с 13,1 на сто и в строителството - с 8,4 на сто. Според бизнес анкетите на НСИ през юни 2019 г. 34,9 на сто от промишлените предприятия посочват недостига на работната сила като фактор, затрудняващ дейността им.

Само за справка, още в началото на 2019 Евростат публикува данни с минималните работни заплати в страните членки от ЕС. При близо 640 евро средна работна заплата у нас към края на март, ето какви са били минималните работни заплати през януари 2019 г. в повечето страни-членки на ЕС:

Латвия - 430 евро

Румъния - 446 евро

Унгария - 464 евро

Хърватия - 506 евро

Чехия - 519 евро

Словакия - 520 евро

Полша - 523 евро

Естония - 540 евро

Литва - 555 евро

Гърция - 684 евро

Португалия - 700 евро

Малта -762 евро

Словения - 887 евро

Испания - 1 050 евро

Обединеното кралство - 1 453 евро

Франция -1 521 евро

Германия - 1 557 евро

Белгия - 1 594 евро

Нидерландия - 1 616 евро

Ирландия - 1 656 евро

Люксембург - 2 071 евро

По това време - януари, 2019 г. минималната заплата у нас е 286 евро, по данни на Евростат.

още от Финанси
18
Петък
Октомври