нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

6 тенденции на пазара на труда, които ще бележат 2022 г.

Shutterstock

Ковид-пандемията отключи сериозни промени в начина на работа, които са с потенциал да доведат до големи трансформации на пазара на труда. Ален Дехаз, главнен изпълнителен директор на един от глобалните лидери в областта на HR услугите Adecco Group очертава основните тенденции, които ще оформят работното място през следващата година:

1. Недостигът на таланти

Все по-осезаемия недостиг на работна сила е факт, а причините са много. Някои от тях набират скорост отдавна като преминаването към автоматизация и дигитализация и застаряващата работна сила, например. От друга страна обаче зеленият преход, тласъкът към висше образование вместо получаването на специализирана квалификация още в средното образование и несъответствието между образованието и нуждите на бизнеса допринасят за задълбочаването на проблема.

Допълнитиелни фактори, които допълнително утежниха ситуацията през последните 24 месеца са: възпрепятстването на мобилността на талантите след затварянето на физическите граници; много държави се сблъскаха с непропорционално голям брой работници, които се пенсионират по-рано и/или напускат работата си. И накрая, самият вирус повлия на недостига на таланти, засягайки здравето на хората и способността или желанието да се върнат на работното място. Това е една от причините хибридният модел на работа да остане тук през 2022 г. и след това.

2. Зеленият преход

Зеленият преход вече е факт и икономиките по света ще бъдат засегнати от промяната към по-устойчиво бъдеще. Въпреки многото дискусии през 2021 г., няма ясен и изчерпателен отговорна въпроса как този преход да се случи по справедлив начин за хората. Затова през 2022 г. трябва да обединим социалното с околната среда, вместо да ги разглеждаме като два отделни стълба. Време е да предприемем подход, ориентиран към човека, към смекчаване и адаптиране към изменението на климата и да дадем приоритет на инвестициите в хората, за да гарантираме, че предстоящият зелен преход е справедлив и приобщаващ. Първата стъпка за работодателите трябва да бъде съставянето на стратегия за правилното развитие на човешките ресурси. Това започва с оценка на уменията, от които самата компания ще се нуждае през следващите две до пет години и планове за навременната преквалификация на хората.

още от Job Мениджър