нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

"Европа в старите карти" - една изложба на Националната библиотека

Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” ни кани да разгледаме "Европа в старите карти" - една изложба от уникални експонати на картографски произведения, дарени от инж. Любен Божков.

Богатата лична колекция на известния картограф постъпва в НБКМ по волята на дарителя през 1953 г. Тя обхваща периода от XIII до XIX век. Географските карти са изработени в ателиета в Амстердам, Антверпен, Аугсбург, Рим, Щутгарт. Създателите им – Абрахам Ортелиус, Теодор Данкертс, Тобиас Конрад Лотер, Питер Шенк и др., са сред най-добрите европейски картографи и гравьори на своето време.

Посетителите ще могат да разгледат 10 копия и 12 оригинални експоната (Карта на Древна Тракия от Абрахам Ортелиус, Антверпен, 1585; Карта на част от Балканския полуостров от Джакомо Кантели, Рим, 1689; Карта на долното течение на р. Дунав с част от българските земи от Йоан и Гилелмо Блау, Амстердам, втора половина на XVII в.; Карта на европейските провинции на Османската империя от Питер Шенк, Амстердам, 1720, и др.). Всички те отразяват исторически, политически и икономически процеси, протичали през вековете в Европа, на Балканския полуостров и по българските земи.

още от Култура