Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Сложната математика на парното или какво не можа да обясни КЕВР

Shutterstock

Ще плащаме ли в крайна сметка по-високи сметки за топлинна енергия, въпреки историческите сривове на петролните пазари и дооворените сериозни намаления на природния газ за България? Този въпрос разтревожи хората, след като от Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ обявиха предложението си от 1 юли цената на топлинната енергия да се повиши между 15 и 22 на сто, като най-големият скок се предвижда за София. Защо е необходимо увеличение, след като от 5 август 2019 г. цената на природния газ, който купуваме от „Газпром“, поевтиня с над 40 на сто, а клиентите на „Булгаргаз“ и абонатите на топлофикациите очакват да им бъдат върнати надвзетите пари, недоумяваха всички, които този казус засяга. Намеси се и премиерът Бойко Борисов, който поиска смяна на състава на енергийния регулатор, чийто мандат и без това е изтекъл. Министър-председателят откри и политически подтекст: „Да, през годините топлофикациите са задлъжнели много, защото не вдигаха, и при Орешарски не вдигаха цената“, коментира той.

След кашата, която забъркаха, шефът на регулатора Иван Иванов даде извънреден брифинг, в който обясни, че предложението на КЕВР било погрешно разбрано и всъщност през следващата зима ще плащаме средно с 14% по-малко за топлинна енергия в сравнение с изминалия зимен период. Това веднага породи ново недоумение сред абонатите на топлофикациите - как така цените ще се вдигнат, пък ще плащаме по-малко?

„Мениджър нюз“ потърси мнението на експерти, които да обяснят какви сметки ще плащаме и по-добра ли е новата методика на КЕВР за изчисление на цените за една година напред спрямо старата.

***

Крайният потребител ще бъде облагодетелстван

Христо Казанджиев, енергиен експерт, Български енергиен и минен форум

Към настоящия момент това, което имаме дефакто, са предложенията на топлофикациите за нови цени на топлинната енергия за ценовия период от 1 юли 2020 до 31 юни 2021 г. Според тези предложения средногодишната цена е по-ниска спрямо тази за предходния период 2019-2020 г. Конкретно за „Топлофикация“ София намалението е с 15%.

Объркването, че с поисканото 22% увеличение от столичното дружество, сметките през зимата ще се вдигнат, беше поради факта, че много неправилно бяха обяснени тези изменения, които настъпват с промяната в цената на природния газ. Хората започнаха да сравняват несравними неща – цена за месец със среднопретеглена цена, която е за година.  Това, разбира се, има връзка, но не пряка, а индиректна.

Всъщност месечната цена на парното през май е по-ниска с 22% спрямо сега предложената средногодишна цена. И с компенсирането заради намалената цена на природния газ с над 40% от 5 август 2019 г., крайните потребители ще бъдат облагодетелствани, разходите им за топлинна енергия като годишен разрез ще бъдат по-ниски спрямо миналата година. В месечен разрез, разбира се, също ще бъдат по-малки, особено през летния период. Според тенденцията в момента на пазара на петролни деривати и на природен газ, през този отоплителен сезон цената ще бъде значително по-ниска от тази през предходния период. И потребителите ще плащат по-малко за топлинна енергия.

Но тенденцията за ниски цени на петрола в последните 2 седмици се промени. Цената на петрола отново започва да се покачва, като към настоящия момент е около 37 долара за барел - повишението с около 30-35%. Очакванията са тя да се възстанови на нивата отпреди 6-7 месеца, т.е. от порядъка на 45-50 долара на барел и тези очаквания са калкулирани в прогнозната цена на КЕВР.

По мое лично мнение, среднопретеглената цена на природния газ за целия годишен период по прогнозни данни е занижена. Аз очаквам цената на природния газ да се увеличи през зимния период и средногодишната цена да бъде повече от 30 лева на мегават. Все пак се предвижда една възможност КЕВР да направи текуща корекция на цената в случай, че природният газ поскъпне или поевтинее с повече от 15%.

И тук възниква един парадокс – към настоящия момент цената на природния газ, по която купува „Булгаргаз“, вече е по-ниска с над 15% от тази, която е калкулирана в предложението на „Топлофикация“ София - среднопретеглената цена в предложението на столичното дружество е 26-27 долара на мегаватчас, а текущата цена за месец юни е 22 лева на мегаватчас.

Още сега ли трябва да се ревизира цената, или ще се приложи друг подход? КЕВР е изправена пред сериозни предизвикателства. Затова, колкото по-рано се разработи методика, базирана на средномесечна цена, платима веднага от потребителите, толкова по-добре.

Нужна е радикална промяна на методиката, която да е изготвена по един по-опростен модел, за да бъде ясна на крайните потребители, не за експертите. Да е направена така, че крайният потребител да може да си направи съответните изчисления или чисто по субективен начин да оценява справедливостта на предложената цена. А тя трябва да се определя не на годишна база, а на месечна. Ако цената на парното се определя всеки месец, хората ще са наясно и ще правят съответните корелации между цената на природния газ и цената на парното - така, както изчислява и „Булгаргаз“. През зимният период сметките ще бъдат значително по-високи от лятото, което, разбира се, е съвсем нормално.

Така че сегашната методика трябва да бъде преработена. Разбира се, първоначално ще се приложи тази, която се предлага в момента, защото промяната изисква време. Това трябва да бъде много ясно обяснено и на сайта на КЕВР или в публични изяви.

***

Големият плюс е, че цените вече са обвързани с пазара

Калоян Стайков, Институт за пазарна икономика

Има няколко промени в наредбата за ценообразуването в енергетиката, които влизат в сила наведнъж. Първата е, че цената на топлинната енергия няма да се определя на три месеца, а веднъж на 12 месеца, като се предвижда възможност за корекции в рамките на този период, ако има разминаване между прогнозна и реализирана цена.

Другото е, че вече не се гледа назад – каква е била цената на петрола и дериватите през последните 9 месеца, а се гледа напред и се изчислява прогнозна цена на база на газовите хъбове в Холандия и Германия. Големият плюс е, че сега цената на природния газ е много по-силно обвързана с цената на пазарните фактори и промяната се вижда веднага. Докато преди имаше един забавен ефект и веднага започваха спекулации – цените на газа са ниски, а вие увеличавате топлинната енергия. Но това е с 9 месеца забавяне. Сега имаме уеднаквяване на методиките, които се използват за регулиране и на трите вида услуги – за електричество, ВиК и топлинна енергия

Изчисленията на цената на топлинната енергия няма как да стават месец за месец – това е убийствено не само за КЕВР, защото представете си колко доклади и заседания трябва да има комисията, но и за компаниите, защото те няма да имат прогнозируемост какво точно се случва, какви потоци ще имат, как ще инвестират, как ще си организират оперативния капитал. 12-месечният период е с цел не само улесняване на процеса, но и подобряване на средата, в която работят ткомпаниите. За потребителите също е добре, защото няма да има големи шокове в цената. Те знаят какво се случва в следващите 12 месеца.

Естествено, този метод крие риск – да има отклонение между прогнозна и реализирана цена. Той обаче се нулира в следващите ценови периоди.

Предложението за увеличение с около 20% на топлинната енергия е на база на цената, която имаме към юни, то беше предшествано от намаление с около 40% на пирродния газ от април, след което и цените на топлофикациите паднаха с около 20%. Но заради прогнозата, че цената на природния газ ще се възстанови през следващите 12 месеца, се иска и корекцията в цената на топлинните дружества.

Отделно ще бъдат върнати и надвзети пари за периода от 5 август 2019 г. до края на март 2020 г. Това е периодът, в който потребителите са плащали по-високи сметки. Надплатените суми ще бъдат приспаднати от следващите сметки. По същия начин, както го прави например „Софийска вода“ – на всеки три месеца те имат корекции в сметките в зависимост от потреблението. Това, което дължите, първо ще се приспадне от натрупаното задължение на топлофикацията към вас и след това абонатът ще си плати дължимото.

Не могат да се направят конкретни сметки повече или по-малко ще се плаща за парно през идващата зима, защото всичко зависи от потреблението, както и от времето. Ако есента и зимата са студени, ще се плаща повече, защото миналата зима беше нетипично мека.

Това, което се прави, е положителна стъпка, но винати са важни детайлите. Сега започват обществените обсъждания, а какво ще се случи – ще видим до края на месеца.

***

Комбинирано гориво може да намали себестойността на топлинната енергия

Емил Георгиев, председател на Федерацията на потребителите

До 9 юни КЕВР трябва да определи какви надвзети средства „Булгаргаз“ ще върне на дружествата. Това трябва да стане в срок от 2 седмици. След това трябва да се възстановят средства на хората. Аз считам, че пари в брой няма да се връщат, а ще се приспаднат от сметките. Нещата се усложняват с това, че КЕВР смята да увеличи цената на парното от 1 юли. Тук се прави „гимнастика“ във връзка с дълга на топлофикационните дружества към НЕК. Защото НЕК поема загубите на „Топлофикация“ София най- вече, които са порядъка на 300- 400 млн. лева. Логиката на КЕВР е да намали тежестта на НЕК. Това е правилно, защото с покриването на загубите на „Топлофикация“ София, НЕК утежнява цената на електроенергията на битовите потребители. И когато се въведе ред в „Топлофикация“, тогава вече НЕК няма да е задължена да покрива тези загуби. Защото топлинната енергия е и социална енергия. Въпросът е да не бъдат ограбвани потребителите, които не са виновни, че някой в топлофикационното дружество не е правил нищо. Най-вече в София, защото дружеството е на Общинския съвет, който досега не си е търсил правата.

Знаете нашето отношение към предишните ръководства на „Топлофикация“ София – беше крайно негативно и лично аз съм ги наричал „потребителския Франкенщайн“.

На 3 юни 2020 г. ние имахме за първи път от 15-20 г. среща с новото ръководство на „Топлофикация“ София. Предложихме да се направи потребителски съвет към дружеството, за да бъдат защитени правата на 450 000 потребители. Имахме много конструктивен разговор и се надявам, че проблемите, които идват при нас, ще се решават с предимство.

Ние поставихме въпроса и за качеството на горивото, което се използва в топлофикационните дружества. Защото може да се окаже, че гориво от качествени отпадъци RDF в комбинация с газ, може да доведе до намаляване на цената на топлинната услуга.

Използване на такова гориво е практика в някои държави. Ние им предложихме дори да се направи кръгла маса по този въпрос. Защото от една страна ще се оползотвори отпадъка на България при строг контрол и дозировка на качествени отпадъци в RDF - нас не ни интересува Италия какво внася. Тогава да се напарви сметка колко ще се намали себестойността на топлинната услуга.

И друго, за което настояваме пред министерството на енерегтиката и комисиите в парламента, е да се премине към пълно въвеждане на хоризонтална сградна инсталация, при което плаща само този, който ползва. По този начин ще се ограничат и кражбите.

Автор: Даниела Денева

още от Лица