нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Броени дни до финала на европейското проучване "Първи стъпки на пазара на труда"

Снимка: Shutterstock

Остават броени дни до финала на проучването за студенти и завършили студенти „Първи стъпки на пазара на труда“. То се провежда от консултантската компания Делойт, с европейски обхват и е фокусирано върху това как студентите и наскоро завършилите университети и професионални училища възприемат пазара на труда. Проучването обхваща 19 страни: България, Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Чехия, Естония, Франция, Унгария, Косово, Латвия, Литва, Молдова, Черна гора, Полша, Република Северна Македония, Румъния, Сърбия, Словакия и Словения. То има за цел да отличи бъдещите бизнес лидери в региона на Централна и Източна Европа - амбициозните и трудолюбиви млади хора, които вече се доказват в най-добрите европейски университети и професионални училища и се нареждат в челните редици на своето поколение. Данните, събрани по време на предишните издания на проучването, показват, че студентите с високи постижения създават успешна кариера по-късно, често на висши мениджърски длъжности.

Въпросите обхващат множество области, свързани с техните кариерни очаквания, а отговорите често са завладяващи и съвсем неочаквани. Те дават представа за това дали студентите възприемат обучението си положително и в съответствие с изискванията на пазара и доколко подобряват имиджа на университетите - както пред учащите, така и пред техните бъдещи работодатели. Отговорите на въпросите биха могли да послужат и като насока за университетите при преразглеждане на учебните планове, за да бъдат те в крак с предпочитанията на техните студенти и изискванията на трудовия пазар. Проучването само по себе си поставя и дава отговор на наболели въпроси, свързани с бъдещето на работната среда.

„Нарастващата стойност, която младите хора придават на работата, означава, че те искат да бъдат част от нещо наистина значимо, да работят за организация, в която трудът им е оценен, мнението им е от значение, могат да постигат резултати и да се развиват професионално.", пояснява Силвия Пенева, управляващ партньор на Делойт България.

"С провеждането на това проучване целим да разберем какво още е важно за студентите и току-що завършилите университет млади хора, които излизат на пазара на труда. Важно е също да знаем как те възприемат обучението си, за да можем заедно – в партньорство с университетите, да предприемем последващи действия, така че техните умения и знания да отговарят на нуждите на работодателите.“, допълва тя

Обобщаващият доклад с резултатите е планиран за публикуване през пролетта на 2021 г. Той ще обобщи ценностите и нагласите на респондентите и отношението им към понятията „кариера“ и „работа“, както и тяхното възприятие за университета, който посещават.

Въпросникът за участие в проучването е достъпен до 9 ноември ТУК

 

още от Лидерство