нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Ячек Олчак: Важно е постоянно да опитваш да си по-добър от вчера

Ячек Олчак започва работа във „Филип Морис Полша“ през 1993 г. като финансов мениджър. В периода между 2002 и 2006 г. Олчак работи предимно в Централна Европа и прибалтийските държави. През октомври 2006 г. става управляващ директор за Германия и Австрия, а от април 2009 г. до юли 2012 г. е президент на компанията за производствената дейност за Европейския съюз. Няколко месеца по-късно заема поста главен финансов директор за ФМИ, след което и оперативен директор – длъжност, на която остава до сегашното си назначение като главен изпълнителен директор на ФМИ (CEO). Снимка: Личен архив

„Трансформациите ни подтикват да се усъвършенстваме, да мислим отвъд продуктите, казва новият главен изпълнителен директор на „Филип Морис Интернешънъл“ Ячек Олчак. Назначението му бе обявено в края на 2020 г., като част от планираните промени във висшия мениджмънт на компанията, пионер в разработването на бездимни алтернативи, които са по-добрият избор в сравнение с продължителното пушене. Ячек Олчак, който досега беше главен оперативен директор, ще поеме официално новата си длъжност през май тази година по време на Годишната среща с акционерите на компанията. Настоящият главен изпълнителен директор Андре Каланцопулос пък ще поеме поста председател на Борда на директорите на компанията. Той ще заеме мястото на настоящия председател на борда Луи Камилери, който също е и главен изпълнителен директор на Ferrari, но се оттегля и от двата поста по лични причини.

- Г-н Олчак, вие сте част от „Филип Морис Интернешънъл“ повече от 20 години. Какви обаче са най-големите предизвикателства за вас при поемането на поста на главен изпълнителен директор?

- Имам много какво да уча в тази своя нова роля. Доволен съм, че ще продължа да работя с Андре Каланцопулос като председател на Борда на директорите и заедно с него ще продължим да реализираме визията на компанията за изграждане на бъдеще без дим. Доброто взаимодействие между Борда на директорите и мениджмънта на компанията е ключов елемент от дейността ни. Процесът на трансформация на компанията от самото начало се подкрепя и възприема добре и това ни насърчава да сме по-смели. Радвам се, че съществува тази приемственост за визията и посоката, в която се развива компанията. Важно е обаче всеки ден да се опитваш да си по-добър, отколкото си бил предишния ден.

Изпълнението на визията и трансформацията ни през последните години се реализират успешно, потребителите се припознават в нея, тъй като избират и възприемат добре бездимните ни продукти. Позитивни са отзивите и от страна на инвеститорите, които продължават да ни имат огромно и оправдано доверие.

- Наблюдава се тенденция за увеличаване на финансовата регулация във вашия сегмент – все повече държави повишават акцизите на тютюна, което засяга и вашите иновативни продукти. Как влияе това на визията ви за бъдеще без дим?

- Правителствата по света определят данъчната си политика за различните продукти с оглед постигането на много различни цели. Въпреки че събирането на данъчни приходи е една от тези цели, не по-малко важни са и по-широкообхватните социални и икономически цели.

Фискалните политики, които стимулират поведението на потребителите в посока на по-добър избор, не са новост и се прилагат широко от редица индустрии, например за използване на електрически автомобили, както и в енергийния сектор. Същото важи и за индустрията, тъй като вече има нови продукти без дим, които са много по-добри алтернативи на цигарите за пушачите, които в противен случай биха продължили да пушат.

Диференцираните фискални политики (най-високо облагане за най-вредните продукти) може да спомогнат и за регулиране на търсенето чрез косвени данъци, а това може да накара хората да направят по-добър избор и да променят начина си на живот, както и да насърчи индустрията да насочва инвестиции към по-иновативни продукти. Примерите от различни части на света показват, че пълнолетните пушачи, които биха продължили да пушат, се отказват от цигарите в полза на бездимните алтернативи и в крайна сметка спират да пушат. Изборът на политики има ключова роля за ускоряване на пълното преминаване към бездимни алтернативи от пълнолетните пушачи, които иначе биха продължили да пушат. Ако изведнъж поставим финансови бариери пред потребителите, които трябва да възприемат новите технологии и да се насочат към новите платформи за нагряване на тютюн, и така им попречим да продължат да употребяват бездимни изделия, какво ще се случи според вас? Може да се очаква, че най-вероятно повечето от тях ще се върнат към цигарите или ще се насочат към незаконни продукти.

- Как се отразяват фискалните политики на контрабандата на цигари и други тютюневи изделия?

- Има множество доказателства за незаконна търговия с тютюневи изделия. Когато тя започне да нараства, обществата започват да изграждат защитни структури срещу нея, така че да я ограничат. Въпреки че стриктното прилагане на закона и строгият контрол са ключови за предотвратяване на незаконната търговия, рязкото увеличаване на данъците също има важна роля.

Ако вземем която и да е европейска държава, ще видим, че веднага щом се въведе внезапно голямо увеличение на акцизите, почти гарантирано е страната да се окаже под натиска на контрабандата. Потенциалът на тютюневите изделия да носят данъчни приходи и способността им да бъдат стабилен източник на бюджетни приходи имат своите ограничения. Ако се прилага умерен подход, е възможно да се смекчат нежеланите последици от незаконната търговия. Същата динамика се наблюдава и при бездимните алтернативи.

- Как си представяте еволюирането на вашия бизнес, ако замените всички цигари с бездимни алтернативи?

- Следвайки визията си за бъдеще без дим, ние трансформираме компанията, изграждайки способности, които са нови за организацията ни. Това ни подтиква да мислим отвъд стандартните бизнес модели и продуктите, които разработваме. Ярък пример за това е научноизследователският ни център в Швейцария, в който работят над 400 специалисти – експерти, токсиколози, учени. Те достигат до научни заключения в изследванията и разработките си, които могат да са полезни и отвъд нашата област.

Финансовите ни резултати за третото тримесечие на 2020 г. показват, че над 16 млн. потребители по света употребяват нашата най-развита платформа – устройството за нагряване на тютюн – и над 11 млн. от тях са спрели да пушат и са преминали напълно към него. Имаме още много път да извървим до реализирането на нашата визия, но началото е обещаващо и това се доказва от резултатите ни – бездимните ни продукти се възприемат добре от потребителите. Към момента сме безспорен лидер в тази категория и продуктът се предлага на 61 пазара. Ние предлагаме на пълнолетните пушачи, които иначе биха продължили да пушат, по-добри алтернативи и силно вярвам, че това оказва позитивно въздействие върху общественото здраве и цялото общество. 

 

Габриела Беличовска. Интервюто е публикувано с подкрепата на „Филип Морис България” в бр. 01/2021 на списание "Мениджър", който е на пазара

 

още от Лидерство