нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

DISINFECTO – новото решение в борбата с COVID-19

Как да се научим да живеем с COBID-19 ? Как да се адаптираме по-бързо към „новото нормално“? Можем ли да спазваме по-леко мерките за дезинфекция и безопасност?

Това са някои от въпросите, които са от изключително значение за начина ни на живот след карантината. Обществените пространства с непрекъснат поток на хора са едни от най-рисковите места. Предизвикателството пред институции, търговски центрове и супермаркети е как да осигурят безопасността на посетителите. Опитът дотук показва, че единичната дезинфекция на отделни помещения не дава винаги търсения резултат. Наближава времето на първия учебен ден и е от изключително значение максимално да се намали разпространението на вируси и бацили  в училищата.

На ключови места в София вече може да бъде забелязан специален уред – кабина за дезинфекция, която работи с озон. Пред главния вход на НАГ (Направление „Архитектура и градоустройство“) на Столична община, пред входовете на голяма верига и на платформата за събитията на открито пред НДК. Предвидена е изцяло за външни условия (непосредствено пред входовете на сградите), като по този начин няма опасност от концентрация на озон в помещенията. Практиката показва, че на местата, където е поставена кабината, работната обстановка е по-спокойна  и резултатите са налице.

Все по-голям интерес проявяват хотели, банки, бизнес сгради, търговски центрове, а също и  училища, детски градини, ресторанти и театри. Кабината за дезинфекция скоро може да бъде видяна и пред ключови места с голям производствен капацитет - заводи, цехове и складови бази, в които има постоянен поток от хора. 

Конструирана така, че начинът на употреба е съвсем опростен и достъпен за ползване.

Структурата на кабината е модулна и транспортирането от едно място на друго е изключително лесно. Опростеният монтаж включва закрепване с четири болта за земната повърхност на мястото, на което ще бъде поставена. Единственото изискване е в близост до кабината да има контакт с 220V променлив ток.

Без допълнителни консумативи - генераторът възпроизвежда озонов газ, който се разпръсква във вид на мъгла, дезинфекцира и обезпаразитява. Използва се въздухът и електрическа енергия. Без помпа под налягане – консумацията на енергия е сведена до минимум. Дозировката е изцяло съобразена с допустимите норми за безопасност.

Функцията на кабината с озон е да защити и дезинфекцира всеки човек, преминал през нея.

Гарантирано унищожава множеството вируси и бацили, попаднали по дрехите на хората, преди те да са влезли в дадена сграда. По този начин се спира размножаването и разнасянето на инфекции. Така веднъж дезинфектирани, помещенията в сградите остават задълго защитени.

Процесът за преминаване през кабината и унищожаване на микроорганизмите трае 5-6 секунди.

Направена е от фиброподсилена пластмаса (FRP) и е висока 230 см. Кабината за високоинтензивна дезинфекция е снабдена с LED осветление и произвежда 20 гр. озон на час. Озонът атакува бактериалните клетки и те биват напълно унищожени  за време до 6 сек.

Защо озон?

Озонът е признат за най-мощния убиец на вируси в природата. Благодарение на мощната си окислителна способност, той намира широко приложение за стерилизация, дезинфекция и дезинтоксикация. Химичните свойства на озона и начинът, по който пречиства въздуха, се използват активно за лечение на респираторни заболявания. 

Озонът убива бактериите 3125 пъти по-бързо от хлора. Не съдържа химикали и не произвежда токсични странични продукти. Съставен само от кислород, той е най-мощният микробиологичен контролен агент с широк спектър за безопасно използване.

С разхлабване на ограничителните мерки, отговорността за безопасност освен лична на всеки от нас, се прехвърли и върху собствениците и управителите на администрации и производства, на големи заведения и търговски центрове, които генерират голям поток от хора.

Кабината с озон за високоинтензивна дезинфекция DISINFECTO се предлага на българския пазар от компанията „Хелт Солюшън“. Компанията гарантира цялостна поддръжка на оборудването в състояние за експлоатация. Комуникацията, координацията и взаимодействието с локацията, където се инсталира кабината, са съобразени с изискванията за безопасност и здраве, както по отношение на персонала, така и по отношение на посетителите (според спецификата на обекта). Предвидена е и система за обучение и проверка на уменията на персонала, който ще обслужва кабината. „Хелт Солюшън“ се грижи за осигуряване на превантивен мониторинг чрез регулярни огледи на място.

Инсталирането на кабината с озон за високоинтензивна дезинфекция DISINFECTO е бърз и ефективен начин за ограничаване на заразата, превенция и грижа за здравето на обществото.

Защото превенцията е най-добрата защита.

 

 

още от Наука и здраве