нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Метаморфози: Как личността се променя с годините

Shutterstock

Популярната някога идея, че човек расте и се променя до 30-годишна възраст окончателно е опровергана. Разбира се, тя никога не е била постулат и непрекъснато е подлагана на анализи и проучвания във времето, установяващи, че промените в основните личностни характеристики, известни като Голямата петорка / екстраверсия, доброжелателност, невротизъм, откритост и добросъвестност/ търпят изменения през целия живот. Резултатите обаче, често са били противоречиви и само са подклаждали вечния спор как точно личността се променя с възрастта.
Нов анализ на данни от 16 дългосрочни проучвания с обща извадка от над 60 хиляди души от различни страни показва важни изводи. Разработката, публикувана от Айлийн Греъм от Северозападния университет в Чикаго и нейните колеги в European Journal of Personality Research, показва, че наистина има ясни закономерности на промяна, проявяващи се в средна и по-напреднала възраст за поне четири от тези пет черти. Във всички, обхванати от това проучване изследвания (от Съединените щати, Холандия, Швеция, Шотландия и Германия), били оценявани чертите от Голямата петорка ( да ги повторим отново: екстраверсия, доброжелателност, невротизъм, откритост и съвестност) поне по три пъти във времето за всеки участник. След това изследователите сравнили резултатите, за да съпоставят данните за степента и посоката на личностните промени с годините.  Екипът използвал „координиран интегративен анализ на данни“, който им позволява едновременно да открият закономерности в резултатите, като в същото време  сравняват резултатите от различни проучвания и проучват възможните причини за разликите. Те също така са търсели и отчитали всякакви връзки между личностните изменения и пола, а също и възрастовата група на участника (под или над 60 г.) в момента на първия тест.
Така екипът открива достатъчно последователни доказателства за ясни закономерности в промяната на всички основни характеристики на личността, освен доброжелателността. Така например, при качествата екстроверсия и съвестност, с течение на времето се наблюдава доста отчетлив спад. По отношение на съвестта този спад е особено очевиден сред участниците, които са били над 60 години, когато за първи път са били подложени на личностния тест.
Авторите отбелязват, че това откритие съответства на няколко теории за промяна на личността с възрастта, включително идеята, че е полезно за младите и хората на средна възраст да проявяват просоциални черти като екстраверсия и съвестност. В по-напреднала възраст обаче че социалните потребности намаляват, което води и до спада на тези две личностни характеристики. Друга просоциална черта - откритостта, също е стабилна в зряла възраст и намалява в по-напреднала възраст, сочи още анализът.
При невротизма динамиката е различна - U-образна. Като цяло данните сочат, че невротизмът намалява с течение на по-голямата част от зрялата възраст и след това отново се увеличава в по-късните години от живота. Това съответства на идеята, че с остаряването, човек започва да се тревожи повече за  нелечими заболявания и смърт.Авторите откриват също, че полът не оказва влияние върху резултатите, с изключение на невротизма: при жените се наблюдават по-стръмни спдове в средна възраст, отколкото мъжете.Почти всички извадки открояват и индивидуални разлики в промяната за всичките пет личностни черти - така че, макар и да са установени общи тенденции, не всички при отделните личности настъпват със една и съща скорост или дори в една и съща посока.
Защо? Защото хората просто са различни, индивидуалността е водеща при личностните изменени, а всяка личност е нестабилна през целия живот. С много малки изключения, обобщават учените.
Източник: BPS Research Digest
още по темата
още от Наука и здраве