Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

МОН осигурява 46 млн. лв. за студентски практики в реална работна среда

Снимка: Shutterstock

Министерството на образованието и науката осигурява 46 млн. лв. за студентски практики в реална работна среда. Средствата са осигурени от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ за изпълнението на проект „Студентски практики - фаза 2“, съобщиха от пресцентъра на МОН.

Срокът за изпълнение на проекта е 40 месеца, от 13.01.2020 г. до 12.05.2023 г., в които се предвижда 44 000 студенти от 43 висши училища-партньори по проекта да имат възможност да проведат практическо обучение по специалността, по която се обучават, в реална работна среда. Предимство в проекта ще имат студенти, обучаващи се в областта на педагогическите, инженерно-техническите и природните науки.

Предвижда се обучение в реална работна среда на 6000 студенти от областта на педагогическите науки, на 7000 студенти, които се обучават в технически специалности, и на 2700 студенти от областите природни науки, математика и информатика. За участие в проекта могат да кандидатстват всички действащи студенти от висшите училища-партньори по проекта, включени в Регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от министерството на образованието и науката.

Практическото обучение ще се провежда в рамките на 240 астрономически часа. Това става с помощта и под контрола на ментор от организацията, която провежда практиката, и на академичен наставник от висшето училище. При успешно приключила практика студентът получава удостоверение и стипендия от 600 лева.

Допустими обучаващи организации са стопански и нестопански организации, в т.ч. и държавна и общинска администрация, училища, синдикални и работодателски организации и други юридически лица, които са регистрирани в Търговския регистър или други нормативно утвърдени регистри, минимум 6 /шест/ месеца преди регистрацията си в информационната система на проекта.

Проект "Студентски практики - фаза 2" се изпълнява от министерството на образованието и науката по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Студентите и работодателите, които желаят да участват в проект "Студентски практики-фаза 2", трябва да се регистрират в електронната платформа на адрес: https://praktiki.mon.bg

 

още по темата
още от Job Мениджър