нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Тарифи за политическа реклама

Име Издание Гарантирани дневни импресии CPM
Leaderboard (728x90) Manager.bg 70,000 20.00
Obekti.bg 180,000 20,00 
Noviteroditeli.bg 11,000 15.00 
Horizontal Megaboard (960x200)
/С опция за увеличаване размера
на банера до 1920х500 за Manager.bg.
Цена- по договаряне./
Manager.bg 70,000 35,00 
Obekti.bg 180,000 25,00 
Noviteroditeli.bg 11,000 20,00 
Medium Rectangle (300x250) Manager.bg 70,000 25,00 
Obekti.bg 180,000 20,00 
Novitrodieli.bg 11,000 15,00 
Half Page Banner (300x600) Manager.bg 70,000 30,00 
Obekti.bg 180,000 25,00 
Novitrodieli.bg 11,000 20,00 
Wallpaper Manager.bg 70,000 45.00 
Obekti.bg 180,000 38.00 
Noviteroditeli.bg 11,000 30.00 
Mobile Parallax (300x600) Manager.bg 70,000 30,00 
Obekti.bg 180,000 25.00 

 

 

Име

Издание

Цена

PR

Manager.bg

1200.00

Obekti.bg

1000,00 

Noviteroditeli.bg

600,00 

Nativе

Manager.bg

2000.00 

Obekti.bg

1500.00 

Noviteroditeli.bg

800.00 

Публикуване във Facebook

Manager.bg

30%

Obekti.bg

30%

Noviteroditeli.bg

30%

Таргетиране на уникален посетител (банери)

Manager.bg

15%

Obekti.bg

10%

Noviteroditeli.bg

10%

 

Отстъпки от тарифите при заявен обем реклама:

От 5 000 до 9 999 лв. без ДДС – 5% отстъпка

От 10 000 до 19 999 лв. без ДДС – 7% отстъпка

От 20 000 до 29 999 лв. без ДДС – 10% отстъпка

От 30 000 до 39 999 лв. без ДДС – 15% отстъпка

От 40 000 до 49 999лв. без ДДС – 20% отстъпка

*Обозначението „платена публикация” (advertorial)  присъства задължително.

*Технически изисквания за платена статия: Заглавието и темата трябва да бъдат одобрени от двете страни, а съдържанието да бъде съобразено с редакционната политика на медията, която стриктно спазва етичните стандарти на журналистиката в България.

*Материалите за електронните издания се подават до 48 часа преди публикацията.

*Всички цени са без ДДС

Контакти:

За рекалама на медиините канали  (Мениджър News, Обекти  и Новите родители) може дa се свържете с Диана Узунова. E-mail: duzunova@manager.bg; adv@manager.bg;  тел.: 0885 95 44 27.

За реклама в печатното издание (сп. Мениджър) може да се свържете с Красимира Александрова. E-mail: kalexandrova@manager.bg; adv@manager.bg;  тел.: 0886 11 66 01.