нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Ускорено догонване на европейската икономика - новата национална цел?

Снимка: Мениджър нюз

България трябва да си постави цел да достигне брутен вътрешен продукт /БВП/ на глава от населението от 70% спрямо средноевропейския за период, по-кратък от 10 години. Това заяви вицепремиерът Томислав Дончев по време на дискусията за представяне на втория стълб от Плана за възстановяване и устойчивост - "Зелена България". 

По думите му, практиката на другите държави показва, че когато БВП стигне 70 на сто от средноевропейския, започват процесите на реемиграция.

"България е влязла в ЕС с БВП близо 31% от средноевропейското ниво, а сега имаме БВП от 51% от средното. Целта е в къс хоризонт да достигнем 70 на сто и въпросът е за колко време можем да успеем. Според мен ние не можем да чакаме 12 - 13 години за следващите 20% ръст. Трябва да сме достатъчно мъдри и в същото време дръзки да си поставим национална цел това да се случи за период по-кратък от 10 години", каза вицепремиерът и допълни, че Планът за възстановяване и устойчивост е инструмент, който може и ще помогне за това.

Той отбеляза, че в няколко области, свързани с високата добавена стойност на икономиката, с реформа в енергетиката, с по-ускореното реформирането на някой тип инфраструктура, му се иска да не бъдем толкова умерени в прогреса. 

От своя страна министърът на земеделието Десислава Танева отбеляза, че в нейния сектор ще бъдат реализирани двата проекта, свързани с въвеждането на електронното земеделие и с възстановяването и модернизацията на напоителните системи. Тя посочи, че ще има възможност чрез ваучери да се дигитализират земеделските стопанства, за да въведат прецизни земеделски практики. По отношение на втория проект - плана за модернизация на "Напоителни системи", тя отбеляза, че с реализирането му в някои системи ще се достигне до 75% икономия на вода. Инидикативният бюджет за проекта е около 847 млн. лв., допълни тя. 

още от Политика